1

Vår søster M. Klara Ottersen avla evige løfter

Lørdag den 5. oktober 2019 avla søster M. Klara Ottersen sine evige ordensløfter i St. Olav domkirke i Oslo. Hovedcelebrant var biskop Bernt Eidsvig Can.reg og messen begynte kl. 12.00. Deretter var det mottagelse i menighetsalen. Ettermiddagen reiste familien, søstrene og innbudte gjester på Nordstrand til Provinshuset, hvor andre del av festen begynte: det var vesper, festlig middag, og fine overraskelser ved rekreasjonen.

Søster M. Klara trådte inn hos St. Elisabethsøstrene i september 2010 og avla sine første løfter i 2014. Hun er tilknyttet St. Elisabethsøstrenes felleskap i Tønsberg.

Vi gleder oss med sr. M. Klara og ønsker henne Guds rike velsignelse, trofasthet i kallet og ber om forbønn for henne.

St. Elisabethsøstrene

Se flere bilder