St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Personlig kontakt

31.10.2019

„Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud” (Luk 13,13).

Det, som mennesker særlig verdsetter i medmenneskelige kontakt, og som gjør dem dypt lykkelige, det er personlig kontakt og ekte interesse for ens person. Om hl. Elisabeth sier man, at hun hjalp nødlidende personlig. Fra hennes ledsagere, Isentrude og Gyda, kommer følgende utsagn: „Elisabeth vasket sykes skitne hår med egne hender”, og „hun sydde skjorter til fattiges begravelse”, „med glede tjente hun de syke”.

Kjærlig holdning til sin neste betyr å rette hele sin oppmerksomhet mot ham og være ham nær. Hl. Elisabeth visste, at det finns ingen kjærlighet „på avstand”. Kjærlighet, som uttrykkes i kontakt med et annet menneske, lærte hun fra Jesus. Kristus gikk til de syke. Han la hendene på dem. Han berørte deres lepper og øyne, men deres hjerter rørte Han med Sin kjærlighet. På den måten helbredet Han de sykes kropp. Han hjalp dem i deres verdslige nød. Han lot dem også erfare Kjærligheten, som bøyer seg ned til hvert menneske, og kjenner enhver med hans sorg og ønsker.

Pave Frans sa i sitt budskap til den første verdensdagen for de fattige: „(…) vi er kalt til å rekke ut hånden til de fattige, møte dem, se dem i øynene, omfavne dem for å la dem kjenne den kjærlighetsvarmen som bryter ensomhetens onde sirkel. Den hånden, som de på sin side rekker ut mot oss, inviterer oss til å komme ut av våre så trygge vilkår (…)”. Disse ordene er ikke bare aktuelle i forhold til de fattige, men i kontakt med et hvert menneske.

Øvelse denne måneden: Vi gir hverandre av vår tid, og viser hverandre gjensidig velvilje (jfr. K 66).

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Dele:
Gå til toppen
Translate »