Hl. Elisabeth fra katedralen i Marburg til Jais Nielsens fresker

Det er veldig fint at hl. Elisabeth når så mange gjennom alle tider. Kvelden før salige Maria Louises fest forberedte Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth i Tromsø en liten markering av vår skytshelgens dag. Det var i Vår Frue domkirke, etter kveldsmessen i menighets lokalet. Alle, kvinner og menn og store barn var velkommen. Vi serverte suppe. Først og fremst hadde vi tid til å snakke sammen. Vi viste også bilder, forbundet med hl. Elisabeth. Den delen har vi kalt «Fra katedralen i Marburg til Jais Nielsens fresker i København». Måtte hl. Elisabeth gå i forbønn for alle som møtte opp og alle dem, som vil fortsette med hennes barmhjertige verk.

Søster M. Rita Kozielska

Se flere bilder