1

Hellige Josef – Mennesket som elsket gjennom handling

I år, i sentrum for vår permanente formasjon står hellige Josef. Formasjonens tema lyder: „Hl. Josef, troens og handlingens mann, et eksempel på et skjult liv i stillhet og enkelhet.” 

Som vi vet, Bibelen formidler ikke et eneste ord, som hellige Josef har uttalt, men likevel betydelig informasjon om hans liv. Hl. Matteus, Evangelisten beskriver han som rettferdig, i stand til å beskytte familien med sin taushet, lojal, troverdig og arbeidsom. Hl. Josef er en person som taler gjennom sitt liv. Hl. Johannes beskriver nøyaktig holdningen til hl. Josef: „Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet!  

I vår verden trenger vi Josef, som modell. Vi trenger kristne, som ikke bare snakker, men lever Det Glade Budskapet, som etterlever Evangeliet.

„La oss inspireres av hellighetens tegn, som Herren viser oss gjennom de enkleste medlemmer av gudsfolket, som „[også får] del i Kristi profetiske embete: Det utbrer hans levende vitnesbyrd især ved et liv i tro og kjærlighet” (Gaudete ed exultate 8).

Hva er min tros holdning til gjerninger?

Hellige Josef, be for meg om nåde til å etterleve Evangeliet!

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Se presentasjon på youtube