1

Herrens fremstilling i templet – Ordenslivets dag

Herre, takk for alle som tjener i din Kirke. La dem stadig mer fylles av din Ånd, med kraft, kjærlighet, visdom og frimodighet. Høsten er stor og arbeiderne få. Herre, send arbeidere til din høst, menn og kvinner som er villige til å gå inn i ditt verk med alle sine krefter. Gi ditt kall til mennesker som med glede tar imot Åndens gaver, mennesker som med troens frimodighet og overbevisning går inn i bønnen. Herre, gjør oss alle til en levende kirke som i ord og gjerning vitner om deg.