1

Avkall av kjærlighet

Gud har betrodd oppdraget til Josef – han måtte gi barnet, som Maria unnfanget, i kraft av Den Hellige Ånd, navnet, som Gud Selv hadde valgt. Hva kunne det faktum bety, at han ikke fikk velge navn til barnet, som han skulle ta vare på, i henhold til Guds vilje. Å adlyde Gud betydde for hl. Josef å gi avkall på sine egne drømmer, planer og begjær. Men nettopp gjennom dette generøse offeret, tok han del i Guds plan for verdens frelse. Jesus – Frelseren ble født som et lite, sårbart barn, som alene ikke kunne overleve, vokse og utføre Sin misjon.

For hl. Josef har det ikke vært som bare en ordre han utførte. Det var også hans helliggjørende vei.

„Den som virkelig ønsker å ære Gud med sitt eget liv, den som virkelig lengter etter å bli hellig for at hans eksistens skal ære Den hellige, er kalt til å lide, slite og virkelig bruke seg selv for å gjøre barmhjertighetsgjerninger. Dette forstod den hellige Teresa av Calcutta meget godt: „Ja, jeg har mange menneskelige feil og mangler […] Men Han bøyer seg ned og bruker oss, deg og meg, for at vi skal være hans kjærlighet og medlidenhet i verden, han tar på seg våre synder, våre problemer og våre feil. Han avhenger av oss for å elske verden og vise den hvor sterkt han elsker den. Hvis vi er altfor selvopptatte, blir det ikke tid til de andre” (Gaudete 107).

Hva betyr det for meg, å gi avkall på noe av kjærligheten til Gud?

Hellige Josef, be om nåde, så jeg setter Faderen og Hans vilje på første plass!

Se også video

Årets tema 2020
Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach