1

Nyheter fra provinskapittel 29. august 2020

I dag begynte det sakskapittel. Dagen begynte vi, slik som før, med betraktning kl. 7:00. Den hellige Messe feiret pater Marinko Pervan og pater Carlo Le Hong Phuc for den nye provinsledelsen kl. 7:30. Pater Carlo understreket i sin preken lidelsens rolle i vårt liv i lyset av Johannes Døperens død som vi minnet i dag.

Kl. 10:00 kapitularene samlet seg i konferanserommet. Temaet var Maria – søster M. Natanaela og søster M. Karolina stod for innledningen og ledet oss i en meditasjon.

Kl. 15:00 fortsatte vi med drøftingene og meditasjon om hl. Josefs tillit til Gud.

Etter aftensmat kom det tid til å forberede seg til søndagens liturgi og avslutte skrivearbeid som enkelte må bli ferdige med.

Se bilder