Bønn for familier

Ønsker dere at vi ber konkret for deres familiesituasjon i et gitt tidsrom, skriv gjerne deres bønneintensjon til denne kontaktadresse: beformeg@gmail.com

Merk gjerne om bønnen skal sies eksplisitt i fellesskapets tidebønner, eller bare nevnes indirekte gjennom forbønn «for alle dem vi lover vår forbønn, og dem som trenger det mest».

Velsignet familieår!