1

Familieår 2021 – 2022

På Høytiden for den hl. Josef, Jomfru Marias brudgom 19. mars 2021 feirer Kirken 5 år siden det pavelige dokument «Amoris Laetitia» kom ut. Dokumentet ble utgitt etter sist familiesynode og omhandler familielivets skjønnhet, og familiekjærlighetens glede, og pavens ønsker at dette året skal være et «L’Anno «Famiglia Amoris Laetitia», altså en tid for å glede seg over familiekjærlighetens fryd. Familieåret ble kunngjort av pave Frans allerede i starten av dette liturgiske kirkeår samtidig som året til hellige Josef – noe som ikke er en dublett eller motsetning, men en utdyping av hl. Josefs rolle som vern for både Kirken og familien, med varighet frem til familiekongressen 26. juni 2022.

Paven ønsker at året skal nå frem til hver eneste familie i verden gjennom ulike aktiviteter av variert art; både åndelige, pastorale, og kulturelle, og at det aktualiseres i ulike arenaer som menigheter, bispedømmer, skoler, kirkelige bevegelser og familieforeninger. Det er nå mer aktuelt enn noen gang å knytte bånd mellom kristne familier i Kirken, som gjør Kirken til en familie av familier.

Velsignet familieår!