1

Ni måneders novene til Den Hellige Familie for alle ektepar og familier

Nå begynner vi en ni måneders novene til Den Hellige Familie for alle ektepar og familier. Hver måned vil det i tre av våre klosterfellesskap (Oslo, Tromsø og i Tønsberg) bli feiret Eukaristien i denne bestemte intensjon:

«Måtte Gud bevare, styrke og velsigne alle ektepar og familier. Måtte alle barn få fødes inn i- , og vokse opp i- gode og kjærlighetsfulle hjem der de lærer å vandre med Jesus, Maria og Josef.»

Ønsker dere at vi ber konkret for deres familiesituasjon i et gitt tidsrom, skriv gjerne deres bønneintensjon til denne kontaktadresse: beformeg@gmail.com.