1

Årets tema 2021 i mai – Å stole på Maria

Om søster M. Sabina sa hennes medsøstre, at da hun virkelig var i fare, og senere i dødstimen, betrodde hun Maria hele sitt liv og sin gudviede kyskhet. „Jomfruelig kyskhet er i Marias kjød et symbol på Den Hellige Ånds nærhet. Maria viser, at Guds Rike har tatt over kroppen hennes; Hun viser, at Hun er »oppstandelsens datter«” (J.A. Hernik, Powołani by być).

Gjennom sin tillit til Marias beskyttelse, minner søster M. Sabina oss om, at i Maria har Kristus gitt oss Mor, som passer på, ledsager og alltid er med oss. Hun sørger for oss, når vi tillitsfullt søker beskyttelse hos Hennes moderlige kjærlighet. Maria viser oss, hvordan livet i kyskhet får kraft: i Den Hellige Ånd.
Hos profeten Jeremia leser vi: „Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn. Enda en gang vil jeg bygge deg så du blir bygd opp igjen.” (Jer 31,3 – 4). Guds trofasthet mot oss, er grunnlaget for vår trofasthet overfor Kristus. Med andre ord, alt er nåde, og vi er kalt til å bli åpnet for kraften, slik Maria ble.

Også våre Konstitusjoner sier til oss, at kallet til den gudviede kyskhet er en ufortjent nådegave, som er gitt oss i Den Hellige Ånd, og som vi bare kan fatte i troen (jfr. K 13). Om dette vitnet Søster M. Sabina med sitt liv og martyrium.

Hvem er Maria for meg?
Hvordan kan jeg se mitt liv og kall i lys av ordene „alt er nåde”?

Se presentasjon for mai  2021