1

Hele Norge ber for familiene: Bli med du også!

Siden pave Frans har viet dette året til familiene, har St. Elisabethsøstrene og Misjonærene av den hellige familie gått sammen for få i gang en rosenkransbønnemaraton for alle familier i Norge. De tre biskopene i Norge var positive til initiativet, og da gjenstod bare å oppfordre alle menigheter og klosterfellesskap til å delta. Responsen var overveldende! Over 30 menigheter og klosterfellesskap fra sør til nord i landet er med. Derfor har bønnemaratonen fått navnet Hele Norge ber.

Sr. Natanaela Hess Priorinne for St. Elisabethsøstrenes kommunitet i Oslo

– Sr. Natanaela Hess kan du forklare hvorfor initiativet Hele Norge ber er viktig?

– I anledning familieåret oppfordret pave Frans alle lokale kirker til å sette i verk ulike aktiviteter for å rette fokuset mot familier. Vi tenkte da at bønn kunne være et godt initiativ for å rette oppmerksomheten mot hvor viktig det er at familier ber sammen, og at foreldre lar bønn være en del av barnas oppdragelse. Vi lever i et samfunn hvor vi ser at kristne verdier i større grad blir visket bort. Med dette initiativet ønsker vi å styrke familiebønnen – og selvsagt å be for familier.

Priorinnen forteller at familier godt kan trenge litt ekstra bønn.

– Vi vet jo alle hvilke utfordringer de kan møte i en hektisk hverdag. Siden vi fortsatt står i pandemien, er det ikke så lett å sette i gang aktiviteter som samler mange. Derfor falt valget på bønn.

­– Hvorfor akkurat rosenkransbønn?

– Rosenkrans er noe alle menigheter ber fra før. Derfor er det gjenkjennelig, og rosenkransen er noe vi kunne bygge på ved å inkludere noen spesialtilpassede intensjoner rettet mot familier, sier sr.  Natanaela.

Styrk familiene

Det var ikke kun på grunn av det praktiske at valget falt på rosenkransbønnen. Sr. Natanaela forteller om en helt annen spesiell grunn til valg av bønneform.

– Familieåret vil vare frem til Verdensmøtet for familier i Roma i juni 2022. Fra Paven utropte året til verdensmøtet er det tretten måneder, sier Natanaela.

Tallet tretten assosieres ofte med Jomfru Maria, siden hun gjentatte ganger åpenbarte seg for de tre barna Lucia, Hyacinta og Frans i Fatima, den trettende dagen i måneden. Til åpenbaringene i Fátima er det tilknyttet tre hemmeligheter.

­ – I den tredje hemmeligheten sier Maria at vi må styrke familier, forteller sr. Natanaela.

– Hvordan ble dette samarbeidet mellom St. Elisabethsøstrene og Misjonærene av den hellige familie til?

– Misjonærer av den hellige familie har omsorg for familier i sin karisma. Vi har godt samarbeid i Nord-Norge, så tenkte vi at vi kunne stå sammen og være ansvarlig for dette.

BØNNEMARATON: Be rosenkransen sammen med familien for andre familier 26. juni og hver måned frem til 2022.

Bønnemaraton

Over 30 menighet og klostersamfunn i det langstrakte land er nå med i bønnemaratonen, som går av stabelen 26. juni. De vil be rosenkransen for familier den 26. dagen i hver måned frem til Verdensmøtet for familier 26. juni 2022.

– Hvordan kan man delta?

– Hver menighet vil invitere til en felles rosenkransbønn lokalt. For tider vil jeg anbefale å høre direkte med menigheten. (Se liste over menighetene som er med, i bildet på høyre side).

St. Elisabethssøstrene i Oslo vil be rosenkransen for familier kl. 08.30 lørdag 26. juni. Søstrene ber også gjennom de katolske radiobølgene til St. Rita radio kl. 16.00 samme dag.

– Har du en oppfordring, nå rett før initiativet starter?

– Ja, bli med! Vi har veldig sterk tro på at denne bønnen vil bringe mange gode frukter til fordel for alle katolske familier i Norge, sier sr. Natanaela.

26. juni går bønnemaratonen Hele Norge ber av stabelen. Over 30 menigheter og klosterfellesskap fra sør til nord i landet er med. De vil be rosenkransen for familier den 26. dagen i hver måned frem til Verdensmøtet for familier 26. juni 2022.  – Bli med du også! oppfordrer sr. Natanaela Hess, priorinne for St. Elisabethsøstrene i Oslo.

«Måtte Gud bevare, styrke og velsigne alle ektepar og familier. Måtte alle barn få fødes inn i- , og vokse opp i- gode og kjærlighetsfulle hjem der de lærer å vandre med Jesus, Maria og Josef.»

Kilde: katolsk.no

Se bilder av St. Elisabethsøstrene i bønn