Årets tema 2021 i august – Å betrakte Den korsfestede Kjærlighet

„Før (…) den endelige forening med Gud, ble våre martyrsøstre i årevis forberedt, av Mesteren. Derfor har Herren ledet dem langs harde stier. Derfor har Han lært dem å betrakte Den Korsfestede Kjærlighet. Derfor har Han gjort dem glad i å følge i Guds vilje (…)”, leser vi i boken dedikert til våre martyrsøstre.

Hvor viktig er det å grunne over Kristi lidelse?  Våre Konstitusjoner forteller oss, at betraktning over „Kristi lidelse- og død fører oss til dypere innsikt i våre livs- og skjebnefellesskap med Kristus.” (jfr. K 61).

Når vi spør om lidelsens mening, får vi ikke noe annet svar, enn det, som Kristus ga oss med Sitt liv. For å kunne akseptere svaret med et åpent hjerte, er det verdt å reflektere over vår Herres lidelses vei, og be Ham om å gi oss nåde til å ta imot de daglige små lidelser, slik at vi er forberedt og åndelig styrket, – hvis det blir Hans vilje, at vi skal motta større lidelser.

„Herre, hjelp oss å gjøre Din vilje: i stunder av svakhet og fortvilelse,
i stunder av fysisk og moralsk lidelse,
i mørkets og ensomhetens stunder”.

(Korsveiandakten ved Kolosseum, Roma 2019)

Se presentasjon for august 2021