1

MESSETIDER – JULEN 2021

MESSETIDER – JULEN 2021
(St. Elisabethsøstrene, Munkerudveien 52, Oslo)

  1. desember              kl. 07.15
    kl. 22.00
  2. desember              kl. 9.00
  3. desember              kl. 9.00

etter messen ber vi felles rosenkransen (Hele Norge Ber)

http://www.katolsk.no/nyheter/2021/06/hele-norge-ber-for-familiene-bli-med-du-ogsa

  1. – 31. desember      kl. 7.15
  2. januar 2022             kl. 9.00
  3. januar 2022             kl. 9.00