1

Ordets Liturgi 1. januar 2022

Måtte eukaristien være kilden til vår tro i hverdagen … La oss ønske å utdype dette mysteriet til beste for vårt åndelige liv. Velsignet og godt nyttår! Noen bilder fra ORDETS LITURGI 1. JANUAR 2022 i våre kapeller i Den Norske Provins.

Se bilder fra juletiden hos St. Elisabethsøstrene