1

Søster M. Adela (Klara) Schramm

Søster M. Adela (Klara) Schramm ble født 3. juni 1885 i Łączna ved Kłodzk (nå Świdnice bispedømme). I 1912 sluttet hun seg til elisabethsøstrene, og avla evige løfter 29. juni 1924. Hun tjente i Ramułtowice, Szklarska Poręba, Wałbrzych/Sobięcin og Godzieszów, hvor hun var fellesskapets priorinne. Søster M. Adela bestemte seg frivillig og med full bevissthet for å holde seg på plass og ta vare på eldre kvinner som var overlatt til hennes omsorg. Etter at landsbyen ble okkupert av Den røde armé, fant hun ly med underordnede hos gårdens eiere: Maria og Paweł Baum. 25. februar 1945 brøt soldater seg inn i huset. Salige M. Adela, som forsvarte sine underordnede og gudviet kyskhet, ble skutt, og med henne vertene og andre folk som var der. Alle ble begravet i Godzieszów (nå Legnica bispedømme) på vertens eiendom, i en bombetrakt. På dette stedet ble det reist en minnetavle over deres død.

Se om Søster M. Adela (Klara) Schramm på YouTube

Se også presentasjon: Å bli igjen – Søster M. Adela Schramm 03.06.1885 – 25.02.1945