1

Søster M. Adelheidis (Jadwiga, Agnieszka) Töpfer

Et annet offer for sovjetiske soldaters brutalitet var søster M. Adelheidis (Jadwiga, Agnieszka) Töpfer, som ble skudd 24. mars 1945. Hun ble født 26. august 1887 i Nysa (nå Opole bispedømme). Hun sluttet seg til St. Elisabethsøstrenes kongregasjon i 1907 og avla evige løfter 28. juli 1919. Hun hadde en spesiell pedagogisk predisposisjon, i mange år var hun lærer på og rektor for husholdnings- og håndverksskolen i Koźle og på St. Georginternatet i Nysa fra 1942. I 1943 ble hun sendt til St. Notburgahjemmet i Nysa. Under byens okkupasjon av De røde armé søkte de syke og eldre tilflukt hos søstrene. Søster M. Adelheidis ble hos dem. Bortsett fra ekstremt vanskelige levekår fant hun alltid sted og hjelp for de trengende, hun var dette husets sjel. Soldatene gikk rundt i byen, og en gang kom en av dem inn i rommet der søsteren bodde med underordnede sine. Han løftet sin blodige hånd truende og spurte hvem som hadde skutt fra dette stedet. Selv om alle svarte at de ikke hadde skutt, skjøt han søster M. Adelheidis. Hennes legeme ble stedt til hvile på Jerusalem kirkegård i Nysa (nå Opole bispedømme).

Se presentasjon: Å betrakte Den korsfestede Kjærlighet – Søster M. Adelheidis Töpfer 26.08.1887 – 24.03.1945