1

Årets tema for juli 2022

EUKARISTI SKAPER ENHET

Hl. Augustin skrev: „Hvis dere har mottatt Herrens Legeme med det rette sinn, så har dere, i deres hjerter, blitt det, dere har mottatt, dvs. Kristus. For apostelen sier: „Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp (…) Kristus vår Herre innviet, ved dette bord, vår fred- og vår enhets mysterium”.

Derfor, når vi mottar Kristus selv i Eukaristien, kan vi ikke ignorere våre neste – våre medsøstre. Vi kan ikke avvise dem, hvis vi ikke ønsker å forkaste Kristus selv. Kristus, som kommer til meg i den Hellige Kommunion, er den samme, som går til min søster, som jeg lever sammen med i kommunion. Vi kan si, at Han forbinder oss med hverandre, i det øyeblikket Han forbinder oss med seg selv. Han, Gud selv, som ble vår mat, er kilden og “garantisten” for vår enhet. Bare i Jesus Kristus og ved Hans kraft, kan vi være i stand til å leve et sant, gledelig og vitnende fellesskap, slik våre konstitusjoner forteller oss: „Bare et fellesskap som har indre styrke, er i stand til å oppfylle sin sendelse i verden av i dag …” (K 67).

I vårt daglige liv, med sine konkrete utfordringer, er vi kalt til stadig å fordype den enhet med hverandre, som vi er gitt i Den Hellige Kommunion. Eukaristien er ikke bare en gave, men den er også en oppgave for hver enkelt av oss og for våre fellesskap.

La oss be om kjærlighet i våre fellesskap:

Din kjærlighet, Gud, er en vidunderlig gave. Åpne våre øyne og vårt hjerte, slik at vi elsker, som  du elsker. Amen