1

Årets tema for august 2022

EUKARISTI, JESU FRELSENDE NÆRVÆR

„Du ga ditt liv for oss på korset, og i brødets tegn forblir Du hos oss. Du har alltid et åpent hjerte for oss, fordi du elsker oss til slutten”.

„Eukaristien, Kristi frelsende tilstedeværelse i fellesskapet av troende, og samtidig dets åndelige føde. Det er den kostbareste eie, Kirken kan ha på sin reise gjennom historien” (EE 9).

„Den frelsebringende virkning av Jesu offer realiseres fult ut, når vi mottar Herrens Legeme og Blod i Kommunionen. Det eukaristiske offer er den troendes indre forening med Kristus ved Kommunionen. Vi mottar Ham, den Ene, som gav seg for oss. Vi mottar Hans Legeme, som Han gav for oss på Korset, og vi mottar Hans Blod, som Han utgyter «for mange så syndene blir tilgitt»” (Matt 26, 28). Kristus er verdens Forløser, og i Ham er vår frelse.

“Tror du at Hans Sønns blod, forvandlet i Eukaristien, er det samme blod, som ble utgytt for deg på korset, og renser deg fra all synd (1Joh 1-7)? Så kast alle dine synder inn i dette blodet, slik steiner blir kastet i kalkblanding for å slipe dem. Da kommer du hjem som et nytt menneske: rettferdiggjort og tilgitt” (P.R. Cantalamessa)

La oss spørre oss selv:

– I vanskelige tider, når tro og trofasthet i mitt kall blir satt på prøve, når vekten av mine synder tynger meg, hvor skal jeg da søke hjelp?

– Hvor eller til hvem går tankene mine da?

– Hvor leter jeg etter kilden for min indre helbredelse?