1

Juni 2023 – Vitne om troen

„De som har åpnet seg for Guds kjærlighet, hørt Hans røst og mottatt Hans lys, kan ikke holde denne gaven for seg selv» (LF 37), skriver pave Frans.  Når vi virkelig åpner oss for troens gave, og den fyller hele vårt vesen, vil vi kjenne et ønske om, at våre søstre og brødre, som ennå ikke kjenner Gud, også skal oppdage troens skatt.

Ordet, hvis vi forstår det, får svar, bekjennelse i oss, og det kan ropes ut til andre, og inviterer dem til å tro (jf. LF 37). Når vi reflekterer over disse ordene, innser vi hvor viktig det er å leve troen autentisk. Slik kan vi vitne om den med våre liv, ikke bare på et personlig plan, men også som fellesskap, fordi troen «i sin natur åpner seg for et ‘vi`. Den skjer alltid i Kirkens fellesskap» (LF 39).   Dette “autentiske” troslivet, som kan tale til andre og vekke i dem ønsket om å kjenne Gud, er bare mulig ved Den Hellige Ånds kraft.

Spørsmål til refleksjon:

  • Det annet Vatikankonsil forteller oss at pilegrimskirken i sin natur er “misjonær”, (Ad Gentes, kap. I) Denne bekreftelsen reiser følgende presserende spørsmål: er mitt hjerte misjonær?

For å utdype formasjonens tema:

  • Encyklika “Redemptoris missio”; hl. Johannes Paul II
  • Apostolisk adhortasjon “Evangeli gaudium”; pave Frans