1

Sakramentsandakt med Taizelovsang

Åpent for alle som ønsker tid med Gud foran Jesus i eukaristisk skikkelse, og opplever musikken som redskap for å åpne sjelens rom for Den hellige Ånd som kjenner alle dybder i Gud og alle dybder i din sjel, ditt sinn og ditt hjerte.

 

Velkommen til St. Hallvard kirke 4. november kl. 16.30 – Sakramentsandakt med Taizelovsang

Samarbeid mellom St. Hallvard og St. Olav katolske menigheter, St. Elisabethsøstrene, St. Joseph søstrene, Grorud menighet og Taize Norge & Frankrike. Lavterskel for å spille et instrument eller bake en kake!