1

Sr. Maria Mikaela avlegger evige løfter

Messen begynner kl. 11.30. Deretter er det mottagelse i menighetssalen.
Alle er hjertelig velkomne!

Vi gleder oss med vår medsøster, ønsker henne Guds velsignelse og ber dere om forbønn for henne.

St. Elisabethsøstrene

Se bilder med sr. M, Mikaela

Følg løfteavleggelsen direkte på YouTube: