St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Opptagelsen i novisiatet 2019

24.09.2019

Som tegn på det nye liv fikk Bich Thuy nytt navn – Sr. M. Augustine

Sr. M. Augustine

Den 24. september 2019 kunne vi i vår felleskap oppleve en gledelig begivenhet. Vår postulant Nguyen Bich Thuy ble tatt opp til vår Kongregasjon og begynte sin novisiatstid.

Opptagelsen i novisiatet skjer ved en enkel høytidelighet som kalles ikledning. Novisen får ordensdrakten som vi bærer i vår kongregasjon, med hvitt slør, og et ordensnavn. Som tegn på det nye liv fikk Bich Thuy nytt navn – Sr. M. Augustine etter den hellige Augustin av Hippo (354-430), som hun tok som sitt forbilde og vernehelgen. Novisen fikk også overrakt våre Konstitusjoner, de aktuelle Provinsialstatutter og Kirkens tidebønnsbok.

Hun skal i novisiatstiden, som varer ett år, forberede seg til løfteavleggelse og får en dypere innføring i vår karisma.

Vi ønsker vår Novise en velsignet tid, måtte hun enda mere rotfestes i sitt kall og i våre Grunnleggernes Karisma for å bli beredt til å tjene de fattige i dagens verden etter den hl. Elisabeths eksempel.

 

 

St. Elisabethsøstrene i Norge

 

Se flere bilder

Dele:
Gå til toppen
Translate »