St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Eldreomsorg

I Den norske provins tjenestegjør vi ved sykepleie på sykehus, pleiehjem og andre institusjoner. Vi engasjerer oss i religiøs oppdragelse og opplæring av barn og unge. Vi tar oss av eldre i våre to hus for pensjonister.

Den norske provins omfatter 4 hus. 2 i sør og 2 i nord. I Oslo og Tønsberg er det veldig fint om høsten når man har fulle hender med epler og bær som skal samles og bearbeides. I Hammerfest og Tromsø har vi litt mer snø om vinteren. Og den kan til og med vare helt fra oktober til mai, men søstrene i sør får også måke litt snø av og til.

Søstrene i Norge tjener Gud og sin neste på følgende områder: eldreomsorg, barneoppdragelse, kontorarbeid og kirketjeneste.

Eldreomsorg

Mange mennesker har et vakkert kall til å hjelpe andre i helsevesen. Også vi er kalt til å tjene de syke, ved å ta vare på og pleie dem. Dette var kongregasjonens første karisma. Våre mødre, grunnleggerne, startet sin virksomhet med å besøke de syke i deres hjem. Men også de fattige viste våre grunnleggere stor omsorg og besøkte. Så fulgte sykehusene og pleieskoler. Ved å hjelpe de syke, hjelper vi Jesus selv. Som Elisabethsøster, er vi kalt primært til å utføre arbeid, som ofte er ubetydelig i menneskelige øyne, men vi tror på det, at bare et glass vann eller å være med den syke, og trofasthet overfor små oppgaver rundt ham, kan også bidra til bedring hos pasienten.

Gå til toppen
Translate »