St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

For kandidater

Betingelser for innlemmelse i vår kongregasjonen

 

Fra våre Konstitusjoner Art. 89 — Viktige forutsetninger for opptagelsen er:

  • fri beslutning om vår livsform;
  • åndelig, moralsk og sosial skikkethet;
  • nødvendig fysisk og psykisk helse for å fylle oppga­vene i vår Kongregasjon;
  • vilje til felleslivet.

Liste over dokumenter som skal innle­veres av kandidaten som søker om opptagelsen i St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon:

  • fødselsattest, bevitnelse om standsfrihet, bevitnelse om dåp og konfirmasjon;
  • skolevitnemål, bevitnelser h.h.v. attester angående utdannelse og tidligere yrkesaktivitet;
  • helseattest med lungebilde fra lege som har Kongregasjonens tillit;
  • håndskrevet vita og skriftlig erklæring om at ingen annen binding foreligger;
  • vandelsattest som overordnet Superior ber om fra ansvarlig sjelesørger.
  • to bilder

 

Gå til toppen
Translate »