St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Personvern

Personvernerklæring

1  Innledning

St. Elisabethsøstrenes kongregasjon i Norge (“vi”) er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  • På vår web-side stelisabeth.katolsk.no bruker vi skjemaet som finnes der når vi svarer på meldinger som du legger inn i skjemaet.
  • Vi leier ut boliger. I den forbindelse gir du oss personopplysninger som vi lagrer.

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine kun til å besvare dine henvendelser via vår web-side, eller dersom du er leietaker til å ivareta leietakerforholdet.

Det rettslige grunnlaget for formål er ditt samtykke på samtykkeskjemaet.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler ikke opplysningene med noen. Vi kan imidlertid utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd, eller til noen som du har samtykket til at vi kan gi opplysninger til.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Dersom vi ikke har vært i kontakt med det i en periode på 12 måneder, så slettes opplysningene.

6  Dine rettigheter
Du kan ha rett til å be oss om å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
  • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss

Vi kan kun nekte å følge din anmodning dersom vi ved lov er pålagt å lagre opplysningene, eller dersom vi finner det nødvendig for å kunne lagre dem for å fastsette, forsvare eller på annen måte ivareta våre rettslige posisjoner. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7  Cookies

Vi samler ikke automatisk inn opplysninger om deg når du bruker vår web-side, med unntak av når informasjonen finnes i cookies. Cookies er små tekstfiler som sendes når du besøker nettsiden, og som lagres i nettleseren.

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår web-side.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med behandlingsansvarlig, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

St Elisabethsøstrene i Norge

Munkerudveien 52

1165 Oslo

Telefon:           +47 23 38 44 00

Epost:              provins@stelisabeth.katolsk.no

10  Dataportabilitet

I noen tilfeller vil du, dersom vi har teknisk mulighet til det, kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført til deg selv eller andre i et maskinlesbart format. Dersom du ønsker data overført til andre krever vi skriftlig erklæring om dette, samt sikker identifikasjon av mottakeren.

Gå til toppen
Translate »