St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Om oss

Vi er dine søstre. Ved å love Gud kyskhet, fattigdom og lydighet, går vi over egne begrensninger. Dagens verden legger vekt på sin profil og muligheten til å konsumere, få noe. Vi forsøker da å stride litt imot det og vil være helt og holdent disponible. Alltid for og alltid i Fellesskapet. Hvis du ønsker å se hvordan det ser ut i praksis å følge Kristus og gi Ham hele sitt liv, dag etter dag, minutt etter minutt, inviterer vi deg til å bli kjent med vår kongregasjon. Mange steder i verden utviklet helsevesen seg under oppsyn av våre søstre, og militær strid ble satt til side innenfor klosterets murer. Vi bærer med oss identitet og opprinnelse, men vi møtes alltid ved En Kilde.

 

Gå til toppen
Translate »