St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Historie

St. Elisabethsøstrene er en katolsk kongregasjon som ble grunnlagt i Schlesien, datidens Tyskland, i 1842.
De første søstrene kom til Norge i 1880, og siden har det blitt opprettet flere kommuniteter i landet.

Den første menigheten i Norge som henvendte seg til søstrene var St. Mikael i Hammerfest. Sogneprest Clemens Hagemann tok kontakt i 1879, fordi han trengte hjelp i menigheten. Det var ikke mange medlemmer, men det store området han skulle dekke gjorde det nødvendig med flere hender. Kongregasjonens generalpriorinne svarte i første omgang nei. Hun var skeptisk til å sende noen til så små forhold så langt nord, og henvendelsen hadde heller ikke gått gjennom offisielle kanaler.

I 1880 besøkte pater Hagemann søstrene i Berlin og Neisse. I mai, møtte han fortsatt skepsis, men det ble enighet om at tre søstre som meldte seg frivillig kunne reise. I oktober reiste derfor sr. M. Claudia, sr. M. Serapia og sr. M. Adelharda nordover sammen med Hagemann. De ankom Hammerfest den 13. oktober 1880.

Det gikk bra i Hammerfest, og snart kom det flere henvendelser. I september 1887 etablerte de seg i Trondheim, i 1891 i Oslo og i april 1906 i Tromsø. De tok så ansvaret for sykepleien i Harstad i 1923. Der ble St. Elisabeth Hospital grunnlagt i 1927. I desember 1928 etablerte de seg i Tønsberg, og til sist kom en kommunitet i Lillestrøm i 1952.

I juni 1975 ble det nye provinshuset innviet i Oslo-Nordstrand

Etter den siste løfteavleggelsen i Oslo, i 1945, ble det 50 års pause. Et halvt århundre måtte vi vente på at nye søstre skulle avlegge sine løfter i Norge. Takket være dem kunne vi bygge novisiat ved provinshuset i Oslo som ble innviet det 30. 11. 1996.

30.9.2007 ble vår medgrunnlegger, moder Maria Louise, saligkåret i Neisse og vi var til stede.

Det første «Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth» ble grunnlagt i Tønsberg 26. mars 2010.
6.12.2014 ble vi veldig hardt rammet av brann i provinshuset i Oslo. Store brann- og vannskader forårsaket at alle måtte flytte derfra, noen mistet alt de eid. Huset kunne gjeninnvies i 2016.

Den 5. desember 2019 var en merkedag, for hele vår kongregasjon, for søstrene i Sverige og for den norske provinsen. På den dagen ble kongregasjonens fellesskap i Stäket, i Sverige, lagt administrativt til den norske provinsen.

Pr. 2020 har St. Elisabethsøstrenes norske provins fire kommuniteter i Norge: Hammerfest, Oslo, Tromsø, Tønsberg og en kommunitet i Stäket, Sverige.

Gå til toppen
Translate »