St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Kirketjeneste

Vi støtter Moderkirken ikke bare i bønn, men også gjennom vår tjeneste i menighetene hvor vi er engasjert i sakristiet. Der har vi et særlig ansvar for å forberede liturgien og påse at kirken alltid er vakker og verdig. Slik bidrar vi til mysterienes utfoldelse i sakramentene, ved den stille tjenesten i sakristiet.  Noen søstre bidrar også som organister, i kirkekoret eller ved lovsangkvelder.

Gå til toppen
Translate »