St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Tromsø

St Elisabethhjemmet i Balsfjordgata 35 som et aldershjem fra 1976

St. Elisabethhjemmet i Tromsø

Bakgrunnen for kongregasjonen er forankret i Prinsesse Elisabeth av Ungarn (1200 tallet), senere kalt Den Hellige Elisabeths virke. Gjennom sin levemåte så prinsesse Elisabeth Guds nærvær i alle mennesker, særlig de fattige og syke og de som trengte mest hjelp. I 1850 ble hun utnevnt til å være ordenens vernehelgen for Kongregasjonen. Slik kom Kongregasjonen til å være bærer av hennes navn. På dette grunnlag ble St. Elisabeths hospital visjon skapt; «om å pleie de syke og de fattige, som om de skulle pleie sin frelses legeme»

På St. Elisabeth hospital drev Søstrene både sykehus og opplæring for utdannelsesseksjonen i byen, samtidig som de selv hadde bopel og forvaltet husets praktiske oppgaver. Husets øverste etasje, hvor Søstrene hadde sin bopel, rommet også et kapell. Her ba søstrene sine bønner og deltok i gudstjenester.

Da dr. Schjelderup og Jenssen ønsket å kunne få innlegge sine pasienter i 1946 ble den private kvinneklinikken etablert. Klinikken fikk også jordmødre i sin stab. To rom ble stilt til rådighet for å ta imot barn til denne verden. Priorinnen Søster Birgitta var øverste sjef. De øvrige som var tilknyttet, praktiserte selv alt fra sykestell, bidrag til operasjoner, mottagelse av barn, vask og vaktmester arbeide.

Fra ca 1940 drev Søstrene på St.Elisabeth Hospital uformell barnepleieutdanning. Deretter ble utdannelsen formalisert, og første kull med barnepleiere ble uteksaminert i 1958. Siden den gang har St. Elisabeth Hospital vært et bruks hus på mange måter. Blant annet har skoleungdom gått i heimkunnskapslære, og Søstrene gav undervisning i kost og stell-lære. Etter modernisering og utvidelse med nytt tilbygg i 1964 inngikk St. Elisabeth Hospital avtale med Sentralsykehuset om å drive føde-og gynekologisk avdeling. St. Elisabeth ble nå å betrakte som en del av Sentralsykehuset i regionen. Fram til 1972 ble hospitalet styrt av Elisabethsøstrene, men sterk økende personalmangel hos Søstrene, og striden om abort førte til at Søstrene sa opp avtalen med fylket og tilbød huset til salgs.

Siden 1976 bor og driver St. Elisabethsøstrene i Balsfjordgata 35, 9007 Tromsø et hjem for eldre oppegående pensjonister. Samtidig forsatte de tjenesten i Vår Frue Menighet og på hjemmet blant pensjonærene og de som trenger husly.

Ordinære messetider ved St. Elisabethsøstrenes kapell i Tromsø:

Søndag – 09.00  Messe

17.30 – 18.30 Sakramentstilbedelse og vesper

Mandag – Lørdag   08.00 Messe

KONTAKT

Søster M. Karolina Bogoczová
priorinne

St. Elisabethhjemmet i Tromsø
Balsfjordgata 35
9007 Tromsø

Telefon: +47 23 38 44 30

K. nr.: 4750.16.49.348
tromso@stelisabeth.katolsk.no

Gå til toppen
Translate »