St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Logo

St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon

 

Congregatio Sororum a Santa Elisabeth (CSSE)

 

Våpenmerket er monogram med kors, dannet av de greske bokstaver X (chi) og P (ro). På korset ser vi ringen med det brennende hjertet og initialene  I H S. Iblant er også initialene C[ongregatio] S[ororum] S[ancta] E[lisabeth] skrevet i våpenet. Samlet framstiller våpenmerket kjærligheten til Jesus Kristus – korset, livet og kjærligheten i fellesskapet, som er ofret til Kristus – ringen, kjærligheten til de fattigste – det brennende hjerte. Fullbyrdelsen av denne trefoldige kjærlighet er ordene: ET NYTT BUD GIR JEG DERE: DERE SKAL ELSKE HVERANDRE – gravet inn i ringen rundt våpenet.

 

Last ned logo

 

Gå til toppen
Translate »