St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Stockholm

St Elisabeth søstrenes Kongregasjonen i Sverige

Det var apostolisk vikar, på Søder, Johann Georg Huber, som under et møte med misjonsvikar Eduard Muller fra Berlin, bad om søstre til et guttehjem i Stocholm. Misjonsvikaren var på besøk i Sverige i 1865.  Etter forhandlinger med hjelpebiskop Wlodarski i Breslau/Wroclaw og med kongregasjonens første generalpriorinne, Moder Maria Merkert, ble han bønnhørt.

I midten av april 1866, kom to Elisabethsøstre, fra Berlin til Stocholm/Søder. Der fikk de bl. a ansvar for prestenes husholdning. Det gjaldt også den apostoliske vikaren og guttehjemmet. De hjalp til på den katolske skolen, arbeidet for syke i hjemmene deres, besøkte fattige katolikker og andre som bad om søstrenes hjelp.

Etter at en av dronning Josefines kammerpiker, støtte på søstrene i St Eugenia kirken, og fortalte det til dronning Josefine, kontaktet hun søstrene. Det utviklet seg et intenst samarbeid mellom dem, og resulterte i etableringen av Josefine hjemmet og Oskar 1`Minne. Dronningen tok så kontakt med Moder Maria Merket, og senere med Moder Fransiziska Werner, for å be om flere søstre til institusjonene.

I 1874 begynte søstrene å arbeide i Malmø. En av de to først, som kom til Sverige, ble sendt dit. Arbeidet besto i å hjelpe til i menigheten og i kirken, på skolen og med sykepleie i hjemmene.

I 1873 ble Josefine hjemmet åpnet, i 1875 Oskar 1`s Minne. I 1876 åpnet søstrene en filial på Norra Smedjegata. Filialen ble sentralen for deres arbeid i hjemmene. Prestenes hushold, hadde de bare ansvar for i noen måneder.

I 1892 kom de første søstrene til Gavle og i 1894 til Gøteborg. I Gavle arbeidet de med stell av syke i hjemmene og med forskjellig arbeid i menigheten.

I 1905 åpnet søstrene enda et hus i Stocholm. Huset var for unge jenter, med omsorgsbehov. Senere ble stedet omgjort til hjem for eldre søstre.

Omtrent i 1900 var det 60 søstre i Sverige, i 7 forskjellige hus. Sverige lå langt fra moderhuset i Breslau, Schlesisen i Tyskland. Da bestemte generalpriorinnen at Sverige skulle skilles ut og bli en egen provins. Det ble godkjente av de katolske myndighetene i Roma, i 1901. Huset i Norra Smedjegata ble fra 24. april i 1902 søstrenes provinshus. I 1924 ble provinshuset flyttet til Brahegata.

I årenes løp har søstrene vært aktive i Norrkøping, Uppsala og i Djurshol, i Malmø, og i Stocholm på Brahegata. I Gavle og i Norrkøping drev søstrene sykehjem.

I dag arbeider St Elisabethsøstrene med pleie av syke og eldre mennesker, og med tjeneste i menighetene. Våre krefter til å tjene Gud i de trengende, får vi fra Ham, i den daglige hellige messe, og gjennom vår individuelle og felles bønn.

St Elisabethsøstrenes hus i Sverige ble tilknyttet den norske provins 05.12.2019.

KONTAKT

Søster M. Stella Skwierawska
priorinne

Kongregationen Sancta Elisabeths Systar
Stäketsvägen 7
S – 176 76 JÄRFÄLLA
TELEFON: +46 76 939 63 45

e-post: csse.elisabeth.se@gmail.com

https://elisabethsystrarna.se

Gå til toppen
Translate »