St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Det Åndelige Fellesskap

Det Åndelige Fellesskap for de som er kalt og for nye kall

Vi har i vår provins et fellesskap som ber for alle som er kalt til Herrens tjeneste og for nye preste-, ordens- og misjonskall. Fellesskapet støtter også åndelig alle søstre og postulanter i vår Kongregasjon. Vi har laget en enkel brosjyre og sendte den til våre kjente. De vi mente var villige til å svare på Kristi oppfordring: „Be høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans” /Luk 10, 2/, inviterte vi til felles bønn.

Det er mange som inntil nå har sluttet seg til det store verket. Alle som er villige å være med på, skriver vi inn i Fellesskapets Bok og i deres intensjon blir det feiret messe en gang i måneden i våre kommuniteter:

Januar Oslo Juli Tromsø
Februar Tromsø August Stäket
Mars Stäket September Tønsberg
April Tønsberg Oktober Hammerfest
Mai Hammerfest November Oslo
Juni Oslo Desember Tromsø

 

Gå til toppen
Translate »