St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Det Åndelige Fellesskap

Det Åndelige Fellesskap for de som er kalt og for nye kall

Vi har i vår provins et fellesskap som ber for alle som er kalt til Herrens tjeneste og for nye preste-, ordens- og misjonskall. Fellesskapet støtter også åndelig alle søstre og postulanter i vår Kongregasjon. Vi har laget en enkel brosjyre og sendte den til våre kjente. De vi mente var villige til å svare på Kristi oppfordring: „Be høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans” /Luk 10, 2/, inviterte vi til felles bønn.

Det er mange som inntil nå har sluttet seg til det store verket. Alle som er villige å være med på, skriver vi inn i Fellesskapets Bok og i deres intensjon blir det feiret messe en gang i måneden i våre kommuniteter:

januar……………. Tønsberg
februar………….. Hammerfest
mars……………… Tromsø
april……………… Oslo
mai………………. Tønsberg
juni………………. Hammerfest
juli………………… Tromsø
august……………. Oslo
september………. Tønsberg
oktober………….. Hammerfest
november……….. Tromsø
desember……….. Oslo

 

 

Gå til toppen
Translate »