St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Oslo

St. Elisabethhjemmet i Oslo

På St. Elisabethhjemmet på Nordstrand i Oslo er det 12 medlemmer i kommuniteten mellom 25 og 85 år. Dette hjemmet består av klosterets kapell, hvor folk utenfra også er velkomne til å delta i Den hellige messe, tidebønner og privat bønn.

Her i Oslo er også provinsens formasjonshus med utdanning til klosterliv. Søstrene driver 20 eldreboliger for pensjonærer med ulikt livssyn og bakgrunn. Disse har bl.a. tilgang til felles spisestue med daglig middagsservering, fellesstue, hvor det for tiden er tradisjon å samles på mandager til sosialt samvær, og til kapell, treningsrom, vaskeri og terrasse.

Som St. Elisabethsøstre lever vi et kontemplativt – apostolisk liv. Vårt mål er å etterfølge Kristus. Kraft til tjeneste for Gud og våre medmennesker øser vi ved å være nær Jesus i bønn, ved de evangeliske råd, ved trofasthet mot våre grunnleggeres karisma og spiritualitet og ved livet i fellesskapet.

Vår kongregasjon har engasjert seg i ulike apostolater, som for eksempel omsorg for funksjonshemmede barn, arbeid på sykehus, kirkelige og pastorale tjenester, i tjeneste for eldre, ensomme og fattige, i den kristne oppdragelse av barn og ungdom i barnehager og katekese. Nord-Norges første sykehus ble opprettet av St. Elisabethsøstre.

Søstrene driver ikke lenger sykehus i Norge, men ser behov andre steder, som for eksempel hos katolsk ungdom som søker kristne forbilder og et rom hvor de kan be sammen og stille spørsmål, barn som ikke lærer om sin tro og røtter på skolen eller i det miljøet de lever i til daglig, og eldre som føler seg ensomme. Klosterets funksjon er like mye å holde huset åpent og i levende drift for at mennesker kan komme og føle seg hjemme hos Gud og med hverandre, som å vitne om Guds aktive nestekjærlighet eksternt.

Ordinære messetider ved St. Elisabeth­søstrenes kapell i Oslo:

Søndag

 09.00 Messe

Mandag – Lørdag

 07.15 Messe

Torsdag

 16.00–17.00 Sakramentstilbedelse

KONTAKT

Søster M. Rita Kozielska
priorinne

St. Elisabethhjemmet
Munkerudveien 52
1165 Oslo
TELEFON: +47 23 38 44 00

K. nr.: 7874.05.36.663
oslo@stelisabeth.katolsk.no

 

Gå til toppen
Translate »