St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Historiske data

Grunnleggelse og innledende utvikling 1842–1859

1842 Klara Wolff, født i Prudnik, Oberschlesien, begynner med ambulant sykepleie i Neisse. Mathilde Merkert, Maria Louise Merkert og Franziska Werner slutter seg til henne.

27 september – liturgisk minnedag for martyrlegene Kosmas og Damian; Første innvielse innfor Jesu Hjerte-bildet. Kapellan Fischer gir velsignelsen.

Bildet er for ettertiden blitt på særlig måte æret av Kongregasjonens søstre.

1853 Undertegnelse og utgivelse av de nye statutter.

1857 12 januar – grunnleggelse av huset i Breslau (nåv. Wrocław); Superior: Franziska Werner.

1859 Foreningen teller 60 medlemmer i 11 filialer.

Sogneprest Urban hjelper til med utarbeidelse av statutter for den kirkelige anerkjennelse av foreningen.

20 mai – avgjørende rådslagning i prestegården i Goldberg (nåv. Złotoryja).

4 september – anerkjennelse av foreningen som ordenssamfunn under stiftsrett ved biskop Heinrich Förster.

 

1. Generalpriorinne: Moder Maria Louise Merkert 1859–1872 

1859 15 desember – Enstemmig valg av Maria Merkert, født 21.09.1817 i Neisse, til den første Generalpriorinnes embete. Assistent: Søster Augusta Pfitzner. Novisemester: Søster Theresia Lorenz. Superior i Breslau fortsetter å være: Mater M. Franziska Werner.

1860 5 mai – første løfteavleggelse for 26 søstre i Breslau.

Juli – Kurator Robert Urban trer tilbake og efterfølges i embetet av biskop Włodarski.

1863 25 september – pave Pius IX’s dekret gjeldende oppnåelse av avlater for kongregasjonens søstre.

1864 Lasarettpleie ved søstrene i Den tysk-danske krig.

23 mai – Bevilling til korporasjonsrett for Kongregasjonen som „St. Elisabeths Katolske Veldedighetsanstalt” (KWA).

1865 21 november – innvielse av stamhuset i Neisse.

1866 Åpning av den første filialen i Sverige (Stockholm).

Innsats av søstrene i felt- og krigslasaretter i Den tysk-østerrikske krig.

1870 Innsats i Den tysk-franske krig.

1871 7 juni – lovord (Decretum Laudis) til Kongregasjonen ved pave Pius IX; derved blir den kongregasjon under pavelig rett.

1872 Generalpriorinnes sykdom fører til beslutningen om å feire Marias gjesting hos Elisabeth som løftedag og bibeholde den som kongregasjonens idéfest.

Arbeidsområde ved filialer i den tyske diaspora og i Sverige utvides.

14 november – moder Maria Louise Merkert dør.

På dette tidspunkt teller Kongregasjonen 440 søstre i 87 hus.

 

2. Generalpriorinne: Moder M. Franziska Werner 1873–1885

1873 11 mars – enstemmig valg av moder Franziska Werner, født 2.12.1817 i Neisse, til Generalpriorinnes embete. Hennes generalat faller under Kulturkampen (i Preussen, mot Den katolske kirke). Hun opptrer besluttsomt for Kongregasjonens rettigheter og virker ved livets eksempel og innflytelse bestemmende for Kongregasjonens åndelighet.

1878 6 mai – åpning av den nye filialen i Krnów (Jägern- dorf) – inntil 1918 Østerrikes teritorium, nåværende Tsjekkisk republikk.

1880 13 oktober – opprettelse av den første filialen i Norge (Hammerfest).

1883 8 januar – innvielse av St. Josefs stift med Mariakapellet i Breslau.

1885 14 desember – moder Franziska dør. Kongregasjonen teller ca 700 søstre i ca 100 hus.

 

3. Generalpriorinne: Moder M. Melchiora Klammt 1886–1908

1886 24 februar – moder M. Melchiora Klammt, født 7.2.1842 i Thiemendorf ved Steinau a. d. Oder (nåv. Tymowa ved Ścinawa nad Odrą), blir valgt til Generalpriorinnes embete. Hennes langvarige generalat kjennetegnes av Kongregasjonens store utfoldelse.

1887 26 januar – endegyldig stadfestelse av Kongregasjonen som ordenssamfunn under pavelig rett ved Leo XIII.

1887 14 september – opprettelse av den andre filialen i Norge (Trondheim). (Lukket 26.2.1998).

1 oktober – Grunnleggelse av den første filialen i Italia (Roma).

1888 Utgivelse av den første ordensbønnebok, kort kalt Officium.

1889 Bygging av det første søsterretretthuset i Kroischwitz, Kreis Schweidnitz, nåv. Kraszowice, Świdnica.

1890 Flytting av generalhuset fra Neisse til Breslau.

6 desember – åpning av novisiathus og St. Josefs hospital i Breslau.

1891 Åpning av kongregasjonens første St. Elisabethhus for gamle og syke søstre i Neisse.

1891 7 juli – opprettelse av den tredje filialen i Norge (Oslo).

1892 27 september – innvielse av St. Josefs kapell i Breslau i anledning Kongregasjonens 50-årsjubileum.

Offentliggjøring av det første historieverk om Kongregasjonen, skrevet av dr. Jungnitz.

1893 Utgivelse av første løftekatekisme.

1895 11 august – første hus i Danmark (København).

1898 26 april – Roma stadfester Konstitusjonene for syv år.

På Generalkapittelet inndeles Kongregasjonen i følgende ordensprovinser:

 • Moderhusprovinsen med generalathus i Breslau,
 • Øst- og Vestpreussen med provinshus i Königsberg (nåv. Kaliningrad i Russland),
 • Sachsen-Thüringen med provinshus i Halle,
 • Sverige med provinshus i Stockholm,
 • Norge-Danmark med provinshus i Oslo,
 • Italia med provinshus i Roma.

1899 Første Skikk og bruk og Bulleteng St. Elisabethblad (St. Elisabeth-Blatt).

1901 Ceremoniale for Kongregasjonen.

desember – kanonisk opprinnelse av moderhusprovinsen med generalathuset i Wrocław, den øst- og vestpreussiske provins med provinshuset i Królewiec, den norsk-danske provins med provinshuset i Oslo og den sachs-thüringske provins med provinshuset i Halle.

5 desember – innvielse av novisiathuset i Breslau.

1902 24 april – kanonisk opprinnelse av den svenske provins med provinshuset i Stockholm.

1903 8 januar – opprinnelse av novisiathuset i Królewiec. 1905 Januar – åpning av novisiathuset i Halle, den sachs-thüringske provins.

1906 23 november – opprettelse av provinsene: Brandenburg-Pommern med provinshus i Berlin, og Schleswig-Holstein med provinshus i Reinbek.

1906 15 august – opprettelse av den fjerde filialen i Norge (Tromsø).

1907 Statlig anerkjennelse av sykepleieskolen i Breslau; sykepleieskolene i Königsberg, i Halle og i Berlin følger etter.

1908 29 mars – moder M. Melchiora dør. Kongregasjonen teller ca 3 000 søstre i 316 hus.

 

4. Generalpriorinne: Moder M. Lamberta Fleischer 1908–1920

1908 4 juni – moder M. Lamberta Fleischer, født 2. april 1846 i Striegendorf, Kreis Grottkau (nåv. Strzegów, Grodków), ble valgt til Generalpriorinnes embete.

1909 1 oktober – vielse av nybygget for kongregasjonens sykehus i Poznań.

1913 11 januar   –   opprettelse av Gnesen-Posen (nåv. Gniezno-Poznań) som ordensprovins med provinshus i Posen.

1914 Innsats av 844 søstre i reserve- og etappelasaretter.

1919 Åpning av novisiathus i Posen for den Gniezno-Poznań provins.

1920 Ved slutten av moder M. Lamberta Fleischers generalat teller Kongregasjonen over 3 300 søstre i 392 hus. Moder M. Lamberta blir vikar; hun dør 7. juli 1925.

 

5. Generalpriorinne: Moder M. Mercedes Rother 1920–1938

1920 1 september – moder M. Mercedes Rother, født 13. september 1867 i Giesmannsdorf ved Neisse (nåv. Goświnowicach ved Nysa), ble valgt til Generalpriorinnes embete.

4 september – opprettelse av den oberschlesiske provins med provinshuset i Neisse.

1921 21 september – opprettelse av novisiathuset i Berlin for den brandenbursk-pommerske provins.

1922 18 august – åpning av novisiathuset i Oslo for den norsk-danske provins.

1923 17 februar – opprettelse av det første hus i Amerika: North-East, Pensylwania/USA. (1926 – opprettelse av det andre hus Esopus vsa. New York).

1923 4 august – opprettelse av den femte filialen i Norge (Harstad). (Lukket 20.01.1993)

16 oktober – Anknytning (aggregatio) av Kongregasjonen til Fransiskanerordenen.

20 oktober – åpning av novisiathuset i Neisse for Neisse provins.

1924 6 april – pavelig godkjennelse av de etter den nye kirkerett av 1917 omarbeidede Konstitusjoner.

15 mai – opprettelse av det første hus i Litauen (Kaunas).

17 september – opprettelse av Polsk-Oberschlesien som provins med provinshus i Katowice.

27 september – innføring av ny søsterdrakt på festen for Kosmas og Damian.

1925 Januar – innvielse av novisiathuset i Katowice for Katowice provins.

1928 Åpning av søstre pensjonisters hus i Leszno, Gnesen-Posen provins.

1929 2 februar – opprettelse av den skjete filialen i Norge (Tønsberg).

1931 1 februar – innvielse og overlevering til bruk av hl. Antonius sykehus i Mokotów i Warszawa.

25 mars – overtagelse av et polsk pilegrimshjem i Jerusalem.

1933 30 oktober – grunnleggelse av det første hus i Ungarn (Budapest).

1935 20 august – opprettelse av huset i Latvia (Riga).

1936 11 mai – opprettelse av den tsjekkiske provins med provinsialat i Krnov og med novisiathus i Jeżnik.

25 november – opprettelse av hus i Estland (Tallinn).

1937 Utgivelse av Kongregasjonens historie i to bind ved pater dr. Joseph Schweter CSsR.

1938 Slutten av moder M. Mercedes Rothers embetsperiode. Kongregasjonen teller 4 827 søstre i 519 hus. Hennes siste embetsperiode formørkes ved NS-regimets prosesser. I årene 1938-1942 utfører moder M. Mercedes Rother generalvikars embete. Hun dør 27. juni 1944.

 

6. Generalpriorinne: Moder M. Edelberta Hoffmann 1938–1942

1938 1 september – moder M. Edelberta Hoffmann, født 13. februar 1878 i Kröschendorf (nåv. Krzyżkowice), Kreis Neustadt, Oberschlesien, ble valgt til Generalpriorinnes embete.

1939 Åpning av den italienske provinsens novisiathus i Brixen; i 1941 blir novisiatet flyttet til Grotta-ferrata ved Roma.

Lukking av de av søstrene ledede grunnskoler i Ham-burg og i Lübeck, ekspropriering av 142 barnehager og 12 barneparker ved nazi-regimet.

Provinsialhuset i Posen og de fleste hus i Gnesen-Posen provins blir nedlagt, og provinsens eiendomm blir beslaglagt. Til dels blir søstrene internert i arbeidsleir, settes gjennom arbeidskontorer inn i privatarbeid eller i fabrikkarbeid, isolasjonsykehus, psykiatriske byrå. Det er forbudt å bære ordensdrakten.

Nedleggelse av husene i Litauen iht. sovjetiske statslover.

Virke ved over 1 000 søstre i lasaretter under 2. Ver-denskrig. Mange ordensegne hus tildeles til de såredes disposisjon.

Innføring av en hvit arbeidsdrakt.

1941 Innvielse av Det Nye Polske Hjem i Jerusalem.

1942 3 januar – Moder M. Edelberta Hoffmann dør. Kongregasjonen teller 4 712 søstre i 432 hus.

 

 7. Generalpriorinne: Moder M. Mathildis Küttner 1942–1962

1942 19 august – moder M. Mathildis Küttner, født 10. august 1893 i Rengersdorf, Kreis Glatz (nåv. Krosnowice, Kłodzko), Schlesien, ble valgt til Generalpriorinnes embete.

Kongregasjonens hundreårsfeiring.

Opphevelse av den tsjekkoslovakiske provinsen.

1945 Januar — mai: Beleiring av Breslau varer. 2. april (Påskemandag) blir moder- og provinshuset ødelagt ved bomber. Novisiatsbygningen bevares delvis. Søstre i Schlesien så vel som i Øst- og Vestpreussen opplever terror i sammenheng med den russiske hærens inntreden. Mange av søstrene mister livet i martyrium.

I årene 1945–1948 ble over 1 000 søstre fra Schlesien, Øst- og Vestpreussen utvisst. Nygrunnleggelse av små hus i Vest- og Midt-Tyskland med de evakuerte søstre.

1946 Berlin-Tempelhof er midlertidig sete for moderhuset.

15 oktober – Mater M. Jolenta Przybył blir generalvisitator for følgende nyordnede ordensprovinser:

 • Niederschlesien med provinsialhus i Wrocław;
 • Oberschlesien med provinsialhus i Nysa;
 • Øst-Oberschlesien med provinsialhus i Katowice;
 • Gniezno-Poznań med provinsialhus i Poznań;
 • Pommern med provinsialhus i Toruń;
 • Warszawa med provinsialhus sammesteds.

Med den apostoliske stols tillatelse, i erkjennelsen av reskriptet fra 30 desember 1946, erklærer kardinal Au- gust Hlond Polens primas den ovennevnte deling av kongregasjonens østlige provinser som rettmessig 24 april 1947. Med det skriftet opprettet man samtidig novisiathus i Toruń og Warszawa.

1947 1 januar – opprettelse av et hus i Rebstein, kanton St. Gallen (Sveits).

Utflytting av 72 søstre fra provinsialhuset i Kalingrad (siden 1945 tilhørte Russland).

1948 Våren – flytting av generalatet fra Berlin til Hohenbuchau.

19 mars – opprettelse av novisiathus der.

Forlengelse av Generalpriorinnes og generalrådets embetsperiode med fem år på grunn av den vanskelige politiske situasjon.

Nyordning av ordensprovinsene med tillatelsen fra Kongregasjonen for Ordenssaker:

 • Sydvest-Tyskland med moder- og provinshus i Hohenbuchau;
 • Sachsen – Anhalt / Thüringen med provinsialhus i Halle;
 • Brandenburg med provinsialhus i Berlin – Tempelhof;
 • Nord-Tyskland samt Danmark med provinsialhus i Reinbek;
 • Delstaten Sachsen med provinsialhus i Dresden;
 • Sverige med provinsialhus i Stockholm;
 • Norge med provinsialhus i Oslo;
 • Italia med provinsialhus i Roma.

1949 Begynnelsen på de komunistiske myndighetenes åpen kamp mot Kirken i Polen. I årene 1949-1956 og 1960-64, måtte kongregasjonens polske provinser nedlegge eller forlate mange verk de hadde ledet.

1950 Ordensbønneboken Venite ad Me og forandret versjon av Skikk og bruk-bok.

1952 Flytting av generalatet og novisiatet til den nybygde fløy i provinsialhuset i Reinbek.

1952 16 april – opprettelse av den syvende filialen i Norge (Lillestrøm). (Lukket 25.10.1996)

1953 På grunn av de vanskelige politiske forhold og den umulige innkallingen til generalkapittel videre forlengelse av Generalpriorinnes og generalrådets embetsperiode.

April – nedleggelse av ordenshus i Sveits (Rebstein).

1954–1956 Internering av ca 420 søstre fra Schlesien i arbeidsleirer i Gostyń, Kobylina og Dębowa Łąka.

1955 Generalpriorinnes visitasreise til Palestina.

17 september – Høytidelig akt i Reinbek for overtagelse av kardinalprotektoratet ved den nyutnevnte kardi-nalprotektor Valerio Kardinal Valeris.

1956–1958 Overføring av i alt 117 søstre fra interneringsleirene til Vest-Tyskland.

1957 Nye kongregasjonsbøker Magnificat, revidert Ceremoniale og løftekatekismen Ordensstand und Gelübde skrevet av pater Carl Van Volxem SJ.

1959 Søster M. Theresia Visarius, Halle, blir visitator for alle hus i Øst-Tyskland.

1959–1960 Bygging av gamlehjemmet St. Elisabethruh for søstre (100 plasser) i Reinbek.

1961 16 mars – generalvisitator mater M. Jolenta Przybył dør i Wrocław. Efterfølger blir Mater M. Cecylia Ruchniewicz.

1962 25 mars – videre endring av ordensdrakten.

Ved slutten av moder M. Mathildis’ generalat teller Kongregasjonen 4 209 søstre i 420 hus. I de neste 6 år utfører moder M. Mathildis Küttner generalvikars embete. Moder M. Mathildis dør 23.12.1972.

 

8. Generalpriorinne: Moder M. Johanna Schneider 1962–1974

1962 29 mai – moder M. Johanna Schneider, født 5.11.1913 i Schurgast, Kreis Falkenberg (Schlesien), ble valgt til Generalpriorinnes embete.

Beslutninger på dette Generalkapittel bl.a.: revisjon av Konstitusjonene og Skikk og bruk og opprettelse av junioratstid i vår Kongregasjon.

Pater Ignacy Kubischoks død i Halle, i årene 1922-1945 var han den åndelige rådgiver i generalhuset i Wrocław.

27 august – nedleggelse av huset i Budapest (Ungarn).

1963 8 mars – visitator mater M. Theresia Visarius dør i Halle. Efterfølger blir Mater M. Innocentia Woywod.

Nedleggelse av begge hus i Nord Amerika: North East i Pennsylvania og Esopus.

1964 Innledning av informativprosessen for saligkåringen av de to grunnleggere: Maria Merkert og moder M. Franziska Werner.

16 juli – overføring av deres gjenværende ben til krypten i St. Jakob og st. Agnes’ kirke i Nysa.

1965 Overgang fra Officium Parvum Beatae Mariae Virginis til Officium Divinum Parvum.

1967 8 desember – åpning i Jerusalem av huset for de arabiske barna, såkalte Home of Peace på Oljeberget.

1968 Oktober/november – 17. Generalkapittel — reformkapittel i samsvar med det 2. Vatikankonsils krav.

Gjenvalg av moder M. Johanna Schneider til General-superior.

Utarbeidelse av nye livsnormer for bruk „ad experimen- tum”, svarende til ordensdekretet Perfectae caritatis. Beslutninger på dette Generalkapittel bl.a.:

 • endring av Kongregasjonens navn fra: „St. Elisabeths Grå Søstre” til „St. Elisabethsøstrene”;
 • beregning av søstrenes ordensjubileer ut fra avleggelse av første profess.

1969 Utgivelse av kongregasjonshistoriens 3. bind av prelat dr. Kurt Engelbert.

6 september – generalvisitator mater M. Cecylia Ruchniewicz dør i Wrocław. Efterfølger: Mater M. Immaculata Kaczmarek.

Visitator moder M. Innocentia Woywod blir utnevnt til regionpriorinne for alle husene i DDR.

1970 Endring av statuttene for St. Elisabeths Katolske Veldedighetsanstalt (KWA); bl.a. blir kurators embete nedlagt.

1971/1972 Utsendelse av to søstre til misjonsområdet Malawi i Afrika (Mzuzu).

Flytting av provinsialhusene i:

Stockholm til Djursholm,

Reinbek til Eutin.

1973 13 september – Spiritual og rektor pater Carl Van Volxem SJ dør; aktiv i årene 1943 – 1973 i generalhuset.

1974 Ved slutten av moder M. Johannas generalat teller Kongregasjonen 3 353 søstre i 350 hus.

Moder M. Johanna Schneider dør 19 mars 1989 i Reinbek.

 

 9. Generalpriorinne: Moder M. Ignatia Hischer 1974–1986

1974 November/desember– drøftingene for kongregasjonens 18. Generalkapittel.

14 november – moder M. Ignatia Hischer, født 20. mai 1917 i Kreiwitz, Kreis Neustadt (nåv. Skrzypizc, Prudnik), Oberschlesien, ble valgt til Generalpriorinnes embete.

Videre bearbeidelse av Konstitusjonene og Direktoriet for bruk „ad experimentum” under generalkapittel. Beslutninger på dette Generalkapittel bl.a:

 • endring av Kongregasjonens struktur,
 • nedleggelse av regionene og bortfall av embetet som generalvisitator h.h.v. Regionalsuperior,
 • flytting av generalatet til Roma,
 • endring av ordensdrakt (slør).

24 desember – flytting av generalatet fra Reinbek til Roma.

1975 Flytting av provinshuset til den nordtyske provins tilbake til Reinbek (fra Eutin).

18 mai – ikrafttredelse av de nye Konstitusjoner og Direktoriet på prøve inntil neste Generalkapittel.

Juni – innvielse av det nye provinshuset i Oslo-Nordstrand (Norge).

1976 22 januar – innvielse av kapellet og generalhuset i Roma, via Nomentana 140.

Oktober/november – innkalling av den første plenarrådskonferanse, stadfestet av generalkapittelet i 1974.

1977 Utgivelse av biskop Wincenty Urbans bok De asketiske foredrag om ordensløfter (Wrocław 1977), som hjelp i forbertedelsen til de evige løfters avleggelse.

1978 1 april – våre søstre som virker i Malawi, trekkes tilbake (Afrika).

Utgivelse av biskop Wincenty Urbans bok Jakten på hl. Elisabeth (Wrocław 1978), i sammenheng med forberedelsene til 750-års jubileum for hl. Elisabeths død.

1980 November/desember – drøftingene for kongregasjonens 19. Generalkapittel.

november – gjenvalg av moder M. Ignatia Hischer til Generalpriorinne.

Oppgaver for dette Generalkapittel var bl.a. definitiv bearbeidelse av Konstitusjoner og Direktorium med approbasjon fra den Hl. Stol som formål.

I samsvar med kapittelets drøftinger ble alle søstrene forpliktet til å skifte slør.

Wrocław provins har utgitt to bøker om ordensliv på polsk: Forberedelsen til ordensliv og Omsorgen for ordens fellesskap. Forfatteren for de ovennevnte bøkene er biskop Wincenty Urban.

1981 Jubileumsår i anledning den hl. Elisabeths 750. dødsdag. Etter jubileums feiring ble boken Pokłosie Jubileuszu

750-lecia śmierci św. Elżbiety utgitt (biskop Wincenty Urban, Wrocław 1984).

juli – approbasjon av kongregasjonens Konstitusjoner og Direktorium for ubestemt tid.

September/oktober – det første møtet for vår kongregasjons formasjons søstre i Roma, og utarbeidelse av Den innlemmende formasjonens rammeplan i vår kongregasjon.

Etter Polens provinsers strev, ble det utgitt felless arbeid på polsk, viet kongregasjonens virke Nasza Przeszłość (Kraków 1981, T. 55).

1982 Utgivelse av biografien Matka Maria Merkert – Założycielka i pierwsza przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (1817-1872), skrevet på polsk av pater Edward Frankiewicz OFM (Wrocław 1982).

1983 13 desember – i Wrocław dør biskop Wincenty Urban (f. 13.02.1911), provinshusets flerårige (fra 1946) kapellan i Wrocław.

1985 19 februar – åpningen av moder Maria Merkerts saligkårings prosess på bispedømmets nivå i Opole, ved stedets erkebiskop Alfons Nossol.

22 november – det svenske provinsialat flyttes fra Strandvägen 19, Djursholm, til Brahegatan 7B, Stockholm.

Ved slutten av moder M. Ignatia Hischers generalat teller Kongregasjonen 2 608 søstre i 297 hus.

Moder M. Ignatia Hischer dør 1.09.2014 i Reinbek.

 

10. Generalpriorinne: Moder M. Margarita Wiśniewska 1986–2004

1986 November – drøftingene for kongregasjonens 20. Generalkapittel.

4 november – moder M. Margarita Wiśniewska, født 14. desember 1934 i Zawada ved Bydgoszcz (Polen), ble valgt til Generalpriorinnes embete.

Generalkapittelets tema: „Vår sendelse i dag i våre grunnleggeres ånd”.

Oppgaven er å tilpasse Konstitusjonene og Direktoriet til den nye Kanoniske Lovbok (CIC, 1983). Besluttet blir bl.a. planlegging av en misjonsinnsats i andre kontinenter, og forslag om å opprette legpersoners fellesskap, som lever i vår kongregasjons åndelighet og karisma.

1987 26 januar – approbasjon av enkelte justerte og tilføyde artikler i Konstitusjonene.

20 desember – det oppstår kongregasjonens første gruppe såkalt „Hl. Elisabeths apostolat” for legfolk i Wrocław.

1988 På plenarkonferansen er navnet for legfolkets gruppe besluttet: „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth”.

1989 22 juni – Kirkelig godkjenning av kongregaasjonens nye seremonibok: Obrzęd Profesji Zakonnej i tysk språk, tilpasset det romerske ritualet Ordo Professionis Religiosae fra 2.02.1970.

1990 23 februar – Kirkelig godkjenning av kongregaasjonens nye Ceremoniał i polsk språk.

18 juli – opprettelse av det første ordenshus i Latin-Amerika: Maracanaù CE (nordøst Brasil).

17 oktober – opprettelse av Tysklands første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” i Berlin.

1991 2-10 september – det første internasjonale møtet for kongregasjonens ansvarlige søstre for kalls kommisjoner, i generalhuset i Roma.

1992 Kongregasjonens 150-årsjubileum feires.

Takksigelsen i alle provinsene.

31 mai – Marias Gjesting hos Elisabeth – takksigende høymesse i romersk basilikaen Santa Maria Maggiore, hovedcelebranten var kardinal Ugo Poletti.

27 september – hovedgudstjenesten holdes ved Polens primas, Kardinal Józef Glemp, i St. Jakob og Agnes’ kirke i Nysa med deltakelse av generalledelse og ca 800 søstre.

November – 21. Generalkapittels drøftinger. Generalkapittelets hovedtema: Å la seg lede av Guds Ånd (Rom 8,14) – St. Elisabethsøstrene på vei inn i det tredje årtusen.

4 november – moder M. Margarita Wiśniewska blir gjenvalgt til Generalpriorinnes embete.

Stadfestelsen av statutter for Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth.

1993 20 juli – de første søstrenes utreise til Russland (Novosi-birsk).

I provinshuset i Roma holdes det første romerske seminarium, ment for søstre etter 10 år etter evige løfter

– juli/august på polsk og oktober/november på tysk.

8 desember – den apostoliske stols stadfestelse av statuttene for Apostolat fellesskapet St. Elisabeth.

1994 1 august – åpningen av novisiathus i Fortaleza (Brasil).

15 november – opprettelsen av Italias første

„Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” i Bressanone.

1995 Utgivelsen av moder Maria Merkerts biografi i tysk språk under tittelen Maria Merkert – sylwetka i dzieło współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, skrevet av dr Barbara Albrecht.

1996 27 januar – opprettelsen av Sveriges første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” (Malmö).

15 mai – sammenslåing av Berlin- og Dresden provins til en Berlin-Dresden provins.

1997 4 januar – opprettelsen av Brasils første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” (Fortaleza).

9 september – avslutningen på bispedømmets nivå av saligkårings prosess for Guds tjenerinne Maria Louise Merkert.

1998 19 september – innleggelsen av de gjenværende benene til moder Maria Louise Merkert og moder M.  Franziska Werner i Hellige Treenighets kapell, i hl. Jakob og Agnes’ kirke i Nysa.

Utgivelsen av Historia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety (1842–1992), skrevet av historiker Johannes Mertens i to bind.

November – 22. Generalkapittels drøftinger. Kapittelets hovedtema: St. Elisabethsøstrene som vitner om Saligprisningenes Evangelium i Kirken og verden i det tredje årtusen.

4 november – moder M. Margarita Wiśniewska blir gjenvalgt til generalpriorinnes embete.

1999 3 september – opprettelsen av det første hus i Ukraina (Kirovohrad).

10 november – det første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” i Russland (Novosibirsk).

2000 Utgivelsen: Ratio Institutionis – Wytyczne dla formacji po- czątkowej i ustawicznej w Zgromadzeniu Sióstr św. Elż- biety og Wytyczne duszpasterstwa powołaniowego dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

2003 9 mars – sammenslåing av fire tyske provinser (Berlin-Dresden, Halle, Hoffheim, Reinbek) til en tysk provins.

Ved slutten av moder M. Margarita Wiśniewskas generalat teller Kongregasjonen 1754 søstre i 228 hus.

 

11. Generalpriorinne: moder M. Samuela Werbińska 2004 –

2004 November – 23. generalkapittels drøftinger. Kapittelets hovedtema: Duc in altum! Ny begynnelse i Kristus på nyevangeliseringens vei.

4 november – moder M. Samuela Werbińska, født 22.04.1959 i Żary, er valgt til generalpriorinnes embete.

20 desember – stadfestelsen av Dekret om Guds tjenerinne Maria Louise Merkerts heroiske dyder av pave Johannes Paul II.

2005 1 januar – huset i København (Danmark) er ekskludert fra den tyske provins og står umiddelbart under generalledelsen.

20-30 september – det første møtet for ansvarlige søstre for Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth i generalhuset i Roma.

7 oktober – opprettelsen av det første huset i Georgia (Tbilisi).

9 november – reorganiseringen av kongregasjonens formuesforvaltning i Tyskland gjennom opprettelsen av et annet borgerlig juridisk enhet utenom KWA, ved navnet: St. Elisabethsøstrenes kongregasjon – Den Tyske Provins (VEREIN).

2006 25 august – opprettelsen av det første huset i Bolivia (Santa Cruz de la Sierra).

Utgivelsen av biografi i polsk språk: Matka Franciszka Werner (1817–1885). Współzałożycielka i druga przeło- żona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, skrevet av pater prof. Kazimierz Dola.

2007 Jubileumsår i anledningen hl. Elisabeths 800-årsdagen, feiret i hele kongregasjonen.

26-28 november – det internasjonale symposiet ved navnet Źródła Duchowości Europy. Święta Elżbieta – świadectwo miłości miłosiernej, organisert i samarbeid med Det Teologiske Fakultet ved Mikołaj Koperniks Universitet i Toruń. Etter symposiet ble det utgitt bok.   3 februar – opprettelsen av region i Brasil.

1 juni – stadfestelsen av Dekret om mirakelet på forbønn av Guds tjenerinne Maria Louise Merkert av pave Benedikt XVI.

15 september – åpningen av saligkårings prosess i Olsztyn for 34 martyrer fra II verdenskrig,

blant dem vår søster – Guds tjenerinne M. Teodora Witkowska.

30 september – saligkåringen av Maria Louise Merkert, medgrunnlegger og kongrergasjonens første generalpriorinne, i Nysas st. Jakob og Agnes’ kirke. Kardinal José Saraiva Martins, prefekt for Helligkåringskongregasjonen, leste opp saligkåringsdekretet på vegne av pave Benedikt XVI.

2008 Takksigelses feiring for salige Maria Louises saligkåring i hele kongregasjonen.

9 februar – takksigende høymesse i basilika

Santa Maria Maggiore i Roma, feiret av kardinal Zenon Grocholewski.

22 mai – Det apostoliske Pønitentiaris dekret om å tildele vår kongregasjons søstre fullstendig avlat for alltid.

28 mai – Det apostoliske Pønitentiaris dekret om å tildele medlemmer av Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth fullstendig avlat for syv år.

Som votivgave for saligkåringen er to misjonshus opprettet:

 • 2 juli – det første huset i Paraguay (Guarambaré),
 • 23 august – det første huset i Kasakhstan (Atyrau).

2009 20-30 januar – det første internasjonale møtet for søstre sekretrer i generalhuset i Roma.

15 april – Den Svenske Provinsens omforming til region.

27 april – opprettelsen av region i Russland.

2010 26 mars – opprettelsen av Norges første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” (Tønsberg).

11 juni – åpningen av Fredens Hjem for barn i Palestinsk Autonomi (Betlehem).

21 juni – opprettelsen av det første huset i Østerrike (Wien).

Oktober – 24. generalkapittels drøftinger. Kapittelets hovedtema: Vær glade i håpet! (Rom 12,12). Vår integritet som St. Elisabethsøstrene i tjeneste av det kristne håpet.

7 oktober – moder M. Samuela Werbińska blir gjenvalgt til generalpriorinnes embete.

2011 7 mai – opprettelsen av et hus i Ungarn (Sárospatak), på hl. Elisabeths fødested.

29 mai – nedleggelsen av huset i Wien (Østerrike). 4 oktober – opprettelsen av det første huset i Tanzania (Maganzo).

11 november – avslutningen av Guds tjenerinne M. Teodora Witkowskas saligkåringsprosess på bispedømmets nivå i Olsztyn.

november – åpningen av saligkårings prosess for våre martyrer – Guds tjenerinner, Søster M. Paschalis Jahn og IX ledsagere i Wrocław bispedømme.

2012 Kongregasjonens 170-års jubileum og 5-årsdagen for salige Maria Louise Merkerts saligkåring.

27-30 september – jubileets feiring i Nysa – vitenskapelig symposium ved navnet Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy. Bł. Maria Luiza Merkert – kontynuatorka dzieła św. Elżbiety w posłudze miłości miłosiernej. Etter symposiet ble boken utgitt.

6-27 november – plenarkonferansens drøftinger i Jerusalem, første gang utenfor Europa.

2013 18-31 januar – det første møtet for provins- og regionøkonomer i generalhuset i Roma.

august – innlemmelsen av hus Kaunas og Alytus (Litauen) til Wrocław provins.

Utgivelsen av boken: Maria Merkert, Listy błogosławionej Marii Luizy Merkert i dokumenty dotyczące historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety; 1842–1872 (i seks språk).

20-21 september – feiringen av 100-årsjubileum for Poznań provins med deltakelsen av hele kongregasjonens søstre.

14 november – opprettelsen av det første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” i Ungarn (Sárospatak).

2014 23 mai – feiringen av 150-års jubileum for virke til St. Elisabeths Katolske Veldedighetsanstalt (KWA) i provinshuset i Berlin.

18 august – opptagelse i den norske provinsens novisiat i Oslo av de første postulantene fra Vietnam.

11 oktober – innvielsen av det første formasjonshuset i Tanzania (Arusha-Poli Singisi).

2015 17 april – Det apostoliske Pønitentiaris dekret om å tildele medlemmer av Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth fullstendig avlat for neste syv år.

31 mai – opprettelsen av det første „Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth” i Ukraina (Chervonohrad).

Juni – feiring i anledningen 25-års tjeneste til elisabethsøstrene i Brasil, med deltakelsen av generalledelsen og kongregasjonens alle provins- og regionpriorinner.

26 september – avslutningen av Guds tjenerinner, Søster M. Paschalis Jahn og IX ledsageres, saligkåringsprosess på bispedømmets nivå i Wrocław.

2 oktober – overgivelsen av prosessdokumenter til Helligkåringskongregasjonen i Roma.

2016 21-23 mai – takksigelses feiring i anledningen 150-års tilstedeværelse for søstrene i Sverige.

3-27 oktober – jubileums 25. generalkapittels drøftinger. Kapittelets hovedtema: Herre, gi oss større tro!  (jfr.  Luk 17,5).  Tro – fundamentet for elisabethsøstrenes liv og sendelse.

6 oktober – moder M. Samuela Werbińska blir gjenvalgt til generalpriorinnes embete.

Bearbeidelse av kongregasjonens Konstitusjoner og Direktorium.

17 november – stadfestelsen av forandringer i Konstitusjoners noen artikler ved Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv. På same dag, på hl. Elisabeths fest – grunnleggelse av Den Brasilianske Provins.

Utgivelse av boken: Tam gdzie rodzi się życie. Powieść historyczna o wyjątkowych kobietach XIX wieku, skrevet av pater prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv.

2017 Utgivelse av boken: Franziska Werner, Brev fra ordenens medgrunnlegger og andre generalpriorinne, Moder Franziska Werner, og dokumenter fra St. Elisabethsøstrenes kongregasjon 1857-1885.

Gå til toppen
Translate »