St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Hammerfest

St. Elisabethsøstrene i Hammerfest

I 1880 kom St. Elisabethsøstrene senhøstes i et forrykende uvær til Hammerfest. De ble fort populære da de dro hjem til folk og tok seg av og pleide de syke uten å ta betaling. Kort tid etterpå ble innviet et helt nytt hospital.

I mai 1880 meldte tre søstre Sr. Claudia, Sr. Serapia og Sr. Adelharda, seg frivillig til å reise til Hammerfest. Allerede den 19. november 1880, altså bare en måned etter søstrenes ankomst til Hammerfest, kokte nonnene middag for 10 fattige barn i byen. Snart økte tallet på barn som ble bespist til 24, og av dem lærte seg søstrene sin første norsk.

Den første tiden måtte søstrene bo i prestegården. I første omgang begynte de med omreisende sykepleie. Denne tjenesten gjorde søstrene uten å gjøre forskjell på tro, sosial rang, eller andre forhold.

St. Vincents hospital i Hammerfest, som våre første søstre åpnet i 1882, ble den første katolske institusjon i Norge på 1800-tallet. På den tid var det ikke bare pasienter som våre søstre hadde omsorg for. De hadde også en gruppe barn som skulle holdes med kost og losji, barn fra katolske familier utenfor byen, som presten holdt skole for.

I 1887 ble det en oppblomstring av søstrenes arbeid på sykehuset. I 1890 brant mesteparten av Hammerfest, heldigvis forble kirken, sykehuset og skolen uberørt av brannen. Søstrene tok seg da av alle de som var uten tak over hodet. Søstrene hadde ganske store problemer med å skaffe penger til dette arbeidet. Denne situasjonen bedret seg litt i 1895. I 1903 fikk sykehuset elektrisk lys og i 1913 ble det bygget en etasje til på bygningen. Den materielle situasjonen bedret seg først etter 1. verdenskrig. På 1920-tallet ble sykehuset modernisert, malt og reparert, men allikevel var standarden for lav. Søstrene bestemte seg da for å bygge et nytt hus. De første skisser for nybygget kom på bordet allerede sommeren 1934. Innvielsen av det nye St. Vincents hospital, et massivt murbygg, fant sted den 18. november 1936, dagen før St. Elisabeths kirkelige minnedag den gang. Samme år ble skolen stengt på grunn av mangel på elever.

Gjennom alle krigsårene arbeidet søstrene utrettelig, men da krigen sluttet i mai 1945, var Hammerfest utelukkende et sted på kartet, i virkeligheten eksisterte ikke byen, alt var sprengt og brent. Myndighetene var strenge: foreløpig fikk ingen vende tilbake på egen hånd. Det fantes jo intet: intet husly, ingen materialer, intet verktøy, ingen forsyninger. Den 2. oktober 1949 kom søstrene tilbake til Hammerfest. I en brakke innrettet de to sykestuer, samt et lite rom for høyfjellssol- og kortbølgebehandling. Fra 31. januar 1950 kunne man ta imot pasienter. I 1952 begynte de å bygge nytt sykehus. Det ble innviet i 1954 og fikk navnet St. Elisabeth Institutt istedenfor St. Vincents hospital. Husets kapell var samtidig kirkested for menigheten inntil 1958, da man innviet en ny menighetskirke som igjen bærer erkeengelen Mikaels navn. I 1977 ble instituttet stengt, men søstrene ville gjerne fortsette i denne byen. I 1978 flyttet søstrene til et nytt hus i Kirkegaten, hvor de er den dag i dag og fortsatt gjør sin lille innsats i menighetens og, ikke minst, i byens liv.

Søstrene på hospitalet hadde sitt virke her til 1980. Elisabethsøstrene var også drivkraften i menighetsarbeidet. Selv om hospitalet er nedlagt, har vi fortsatt tre St. Elisabethsøstrene som er et fast syn i bybildet. De hjelper i St. Erkeengel Mikael menighet, sykepleie arbeid i pleiehjem, mottagelse av gjester.

Ordinære messetider ved St. Elisabethsøstrenes kapell i Hammerfest: 

Mandag

17.00 Messe

Onsdag

17.00 Messe

Mandag–fredag

20.00–20.30 Sakramentstilbedelse

 

KONTAKT

Søster M. Asumpta Balcerzak
priorinne

St. Elisabethsøstrene
Kirkegata 24
9600 Hammerfest
TELEFON: +47 23 38 44 20

K. nr.: 4910.20.39.806
hammerfest@stelisabeth.katolsk.no

Gå til toppen
Translate »