St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Hva gjør vi

Apostolatsfellesskapets virksomhet følger av Kongregasjonens karisma og av nøden i den aktuelle tid. Den omfatter alle barmhjertighetens legemlige og sjelelige verker, f. eks.:

  • tjeneste for fattige og syke i deres hjem, på sykehus alders og pleiehjem, for eldre, enslige og barnerike familier,
  • omsorg for avhengighetsutsatte og – rammede personer og deres barn,
  • arbeid for vern av det ufødte liv; hjelp til enslige mødre,
  • bønn og offer for Kirken, for verden og for alle som lider.

 

Gå til toppen
Translate »