St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Provinshuset

Art. 179 — Vår Kongregasjons oppbygning svarer til Kirkens struktur. Den inndeles etter personelle og geografiske forhold i provinser og regioner. Søstrene er tilforordnet bestemte konventer.

Art. 256 — Allerede i grunnleggernes tid ble på grunn av den daværende alminnelige nød omsorgen for de fattige og syke utvidet utover det hjemlige område til forskjellige land.

Slik ble i tidens løp enkelte hus sammenfattet i provinser som på ordinær måte blir ledet av vedkommende Provinspriorinne med sitt råd. Konventene står under denne ledelse. Provinspriorinne bor i Provinshuset.

KONTAKT

Søster M. Katarina Hodyr
provinspriorinne

St. Elisabethsøstrene i Norge
Munkerudveien 52
1165 Oslo
Telefon: +47 23 38 44 00

K. nr.: 6062.05.15.887
provins@stelisabeth.katolsk.no

Følgende søstre danner Provinsrådet i Den norske provins 2020- 2026:

St. Elisabeth­søstrenes provinskapittel avholdt i Oslo

 

Gå til toppen
Translate »