St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Hvem er vi

Apostolatsfelleskapet St. Elisabeth er en organisasjon av troende som har satt seg som mål å støtte dets medlemmer i virkeliggjørelsen av deres aktuelle omgivelser virkeliggjør sitt kristne kall enda mer ut fra ånden til St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon og at de gjennom sin virksomhet vitner om aktiv nestekjærlighet. Uten å være egentlige medlemmer av Søsterkongregasjonen tar de ut fra sine aktuelle muligheter del i søstrenes bønn og apostolat, støtter opp om Kongregasjonens virksomhet og har del i dens åndelige frukter.

Enhver katolsk kristen – uansett alder, livsstilling eller yrke – som føler nøden til de fattige, syke og nødlidende og vet seg kallet til å hjelpe dem i den hl. Elisabeths ånd, kan bli medlem av Apostolatsfellesskapet.

 

Gå til toppen
Translate »