St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

„Ja, Jesus! Jeg ville så gjerne en dag se et glimt av deg ansikt til ansikt …”

„Hl. Josef, troens og handlingens mann, et eksempel på et skjult liv i stillhet og enkelhet.”

„La din ånd å hellige Moder Elisabeth, leve videre i våre hjerter.”

„Den kjære Gud skal nok hjelpe, fordi det må være hans hellige vilje.”
/Franziska Werner, 25.2.1884/

„Alle våre gjerninger og verker skal stadig forene oss sterkere med Guds Hjertes planer.” /Franziska Werner, 11.4.1874/

„Gud er den opprinnelige kilden til menneskelig glede og håp.”
/Johannes Paul II/

„Vi kan … ikke gjøre annet enn å stole på Gud. Han vil lede alt til det beste.”
/Franziska Werner, 4.7.1874/

St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon

“Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.” (Matt 25,40)
Ordet fra Den Hellige Skrift ble betraktet og praktisert i livet gjennom kongregasjonens skytshelgen hl. Elisabeth og våre grunnleggere, som vi realiserer i vår tjeneste nå.
Arbeid og tjeneste til ære for Gud og av kjærlighet til Ham, preger St Elisabethsøstrene.

Vår virksomhet

  • Eldreomsorg
  • Barneoppdragelse
  • Kontorarbeid
  • Kirketjeneste
LES MER

„Herre, vil du være hos meg, så vil jeg være hos deg, og aldri vil jeg skilles fra deg.”

Hl. Elisabeth

„Vi ser det som den viktigste oppgaven i vårt liv trofast og samvittighetsfullt å oppfylle våre plikter av kjærlighet til Gud.”

Den salige Maria Louise, 1.8.1869

Følg med oss

Vi inviterer deg til å bli kjent med våre kommende arrangementer.

Rosen er symbolet på vår vernehelgen hl. Elisabeth. Hennes liv var en inspirasjon for vår kongregasjon.

Les mer

Vi takker hjertelig alle våre givere i bønn.
Hvis du vil, kan du bli en av dem.

Støtte oss

„Gud krever ikke mye av oss, men jo mer vi bestreber oss på å gjøre disse våre ringe handlinger godt og til Hans største ære, desto mer deltar vi i Hans særlige kjærlighet og nåde”

moder Franziska Werners brev fra 11.03.1874

Trenger Du forbønn?

Hvis du har en spesiell ønske om bønn for deg selv, et familiemedlem, eller andre. Skriv til oss om dette. St Elisabethsøstrene vil be for den personen.

videresend dine intensjoner
Gå til toppen
Translate »