St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

«Fred være med dere. Som Faderen har sendt meg, sender jeg dere.»

Den hellige ånd gir oss kraft til å høre og utføre Guds ord.

"Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd som han har gitt oss” (Rom. 5,5)

Jeg er det levende brød, kommet fra himmelen, sier Herren, og den som spiser av det, skal leve i all evighet.

La din ånd å hellige Moder Elisabeth, leve videre i våre hjerter

Den kjære Gud skal nok hjelpe, fordi det må være hans hellige vilje (Franziska Werner 25.2.1884)

Vi kan … ikke gjøre annet enn å stole på Gud. Han vil lede alt til det beste (Franziska Werner, 4.7.1874)

St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon

“Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.” (Matt 25,40)
Ordet fra Den Hellige Skrift ble betraktet og praktisert i livet gjennom kongregasjonens skytshelgen hl. Elisabeth og våre grunnleggere, som vi realiserer i vår tjeneste nå.
Arbeid og tjeneste til ære for Gud og av kjærlighet til Ham, preger St Elisabethsøstrene.

Vår virksomhet

  • Eldreomsorg
  • Barneoppdragelse
  • Kontorarbeid
  • Kirketjeneste
LES MER

„Herre, vil du være hos meg, så vil jeg være hos deg, og aldri vil jeg skilles fra deg.”

Hl. Elisabeth

„Vi ser det som den viktigste oppgaven i vårt liv trofast og samvittighetsfullt å oppfylle våre plikter av kjærlighet til Gud.”

Den salige Maria Louise, 1.8.1869

Følg med oss

Vi inviterer deg til å bli kjent med våre kommende arrangementer.

Rosen er symbolet på vår vernehelgen hl. Elisabeth. Hennes liv var en inspirasjon for vår kongregasjon.

Les mer

Vi takker hjertelig alle våre givere i bønn.
Hvis du vil, kan du bli en av dem.

Støtte oss

„Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer”

Joh 15,16

Trenger Du forbønn?

Hvis du har en spesiell ønske om bønn for deg selv, et familiemedlem, eller andre. Skriv til oss om dette. St Elisabethsøstrene vil be for den personen.

videresend dine intensjoner
Gå til toppen
Translate »