St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Å tjene Gud og mennesker

01.10.2019

Oktober - „Det han sier til dere, skal dere gjøre” (Joh 2,5).

Frihet betyr også å være klar til å tjene. Maria har lagt hele sitt liv, sine ønsker, lengsler, planer og sin kjærlighet til Josef i Guds hender, og stilt seg til Guds disposisjon. Med hele sitt liv tjente Hun Herren og Hans frelses plan.

Pave Benedikt XVI skrev i en av sine Maria andakter: “I Jesu Mors enkle ord kan vi legge merke til to vesentlige ting. På den ene side ser vi hennes kjærlighetsfulle omsorg for menneskene. Takket være sin moderlige omsorg, ser Hun andres vanskeligheter. Vi ser Hennes godhet og beredskap til å hjelpe. Likevel, til det første aspektet kommer enda et annet, som er så lett å overse: Maria stiller sin Sønn helt fritt for Hans virke. I Nasaret føyet Hun seg under sin Fars vilje: “Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt ” (Luk 1,38). Dette er hennes faste grunninnstilling. Hun lærer oss å be: så vi ikke fremmer vår egen vilje og våre egne ønsker overfor Gud, men lar ham bestemme hva han vil gjøre. Av Maria lærer vi oss å være rede til å hjelpe til, men også å være ydmyke og sjenerøse nok til å akseptere Guds vilje og stole på at han skal svare med det som er til vårt beste.” (Prekenene om Maria, Altötting 11.IX.2006).

Øvelse denne måneden: Moder Franziska sier til oss: “La oss ta Den Hellige Jomfru som forbilde”. La oss i denne rosenkrans’ måned be særlig om nåde til å kunne tjene.

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Dele:
Gå til toppen
Translate »