St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Så enkelt, som hl. Josefs liv…

13.02.2020

Som særlige tider for omvendelse og helliggjørelse holder vi én gang om året minst fem dagers retrett. Åpen for Den Hellige Ånds ledelse, i samling og taushet, etterprøver, fornyer og utdyper vi vårt liv etter Evangeliet. Konstitusjoner Art. 59

Våre kjæreste solstråler: sr. M. Albina og sr. M. Aloysia har vært i retrett i vårt fellesskap i Tromsø. De to har vært i 5 intensive bønnedager, ledet av Den Hellige Ånd gjennom p. Andrzej Żydek MSF. Våre eldste søstre mener at de ikke lenger er til nytte i fellesskapets liv, fordi kroppen ikke nå tillater så mye som før. Men for oss finnes det ingen bedre aktivitet, enn deres stille, enkle bønn, som er grunnlaget for vårt aktive liv. Pater Andrzej strever selv med midlertidige begrensninger på grunn av en operasjon, og bruker rullestol. Men et hellig liv trenger ikke stor verk, men enkelhet og stillhet, slik den, vi beundrer hos hl. Josef. Pater gjentok mange ganger: «vi må be (…), bare bønn (…) det er det viktigste (…).» Finnes det da bedre eksempler på bønn, enn de på bildet?

Se flere bilder

 

Dele:
Gå til toppen
Translate »