St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Hellige Josef – Åpen for Guds Ord

01.04.2020

„…viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa…“ (Matt 1, 20)

Hellig Josef

Når Gud taler til mennesket, regner Han med at mennesket lytter. Mange steder i Bibelen, leser vi at Gud talte til personer i en drøm, og de svarte på Hans ord med sitt liv. I dag er det vanskelig å forestille seg, at Gud skulle snakke til oss i en drøm.  Vi vet imidlertid, av egen erfaring, at vi kan høre Guds røst i vårt hjerte. Når Gud taler til oss, bruker Han ulike situasjoner, noen ganger taler Han til oss gjennom sykdom, eller gjennom gledelige erfaringer. Han kan kalle oss, gjennom konkrete hendelser i livet, når vi er helt åpne for Ham, og straks skjønner at Gud vil si oss noe.

“Men Herren ser på hjertet” (1Sam 16, 7). Han søker å få oss i tale, fra hjerte til hjerte (jfr Hos 2, 16) og i vårt hjerte, ønsker Han å skrive inn Sin Lov (jfr Jer 31, 33). Kort sagt, Han ønsker å gi oss et nytt hjerte (jfr Esek 36, 26)”, et hjerte som er klar til å akseptere det uventede.

„Vanen forlokker oss til å tro at det ikke noen vits i å prøve å endre på ting, at vi ikke kan gjøre noe i den og den situasjonen, at ting alltid har vært slik og likevel har livet gått videre. Av vane motsetter vi oss ikke det onde, men lar «det gå som det går», eller som noen har bestemt at det skal gå. Men da skal vi la Herren komme og vekke oss, ruske opp i vår slapphet og befri oss fra treghet. La oss utfordre vanegjengeriet, la oss åpne øyne og ører og framfor alt hjerte skikkelig for å kunne bli beveget av det som skjer rundt oss og av ropet til Den oppstandnes levende og virkekraftige Ord. (Gaudete 137).

Hva er min reaksjon når Herren uventede kaller på meg?

Hellige Josef, be for meg, om et åpent hjerte for Guds vilje og for min neste!

Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Dele:
Gå til toppen
Translate »