St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære…

06.04.2020

Med disse ordene, vil vi prise Herren gjennom vår konsekrasjon, vårt liv og tjeneste. I hverdagen er det slik, at vi tar på oss oppgaver, og stoler på, at Jesus Kristus virker gjennom våre hender. Vi søker Hans herlighet ved å oppfylle våre plikter, og dermed oppfylle Hans vilje.

Med disse ordene, vil vi prise Herren gjennom vår konsekrasjon, vårt liv og tjeneste. I hverdagen er det slik, at vi tar på oss oppgaver, og stoler på, at Jesus Kristus virker gjennom våre hender. Vi søker Hans herlighet ved å oppfylle våre plikter, og dermed oppfylle Hans vilje.

Nå forstår vi ikke, hva som skjer i forbindelse med korona pandemiviruset. Men som alltid, i arbeid for Guds herlighet, utfører vi de tjenestene, vi er i stand til, for hverandre og for dem, som trenger det så mye nå. I tre filialer har vi heltinner, som tjener på frontlinjen – sykepleiere. Andre søstre «holder fortet hjemme», slik at sykepleier søstrene kan redde liv. Tre hus besluttet å sy beskyttelses masker. Andre steder hjelper vi, på vår måte, våre beboere med innkjøp og vi fordeler gavene, vi selv mottar fra Guds Forsyn. Våre søstre går også til en dame, for å inkludere henne i direktesendt Liturgi fra Kirken. I et av våre hjem, endret vi transport for sykepleiersøstrene fra offentlig transport, til bruk av vår egen bil. Vi prøver også, hver eneste dag, å utføre oppgavene, som fra før er del av vår virkelighet. For tiden leder vi katekese via sosiale medier, slik at innholdet kan nå frem til alle barn, som er i sine hjem. Der vi har hjem for beboerne, må vi også overholde hygienekravene under utbruddet av koronaviruset. Det innebærer mer vasking og direkte smittevern tiltak. Det er også viktig for oss, å gi våre eldre søstre følelsen av trygghet. De, som selv en gang jobbet «i sitt ansikts sved», for å dempe lidelsene til de syke, som de hadde omsorgen for. I dag føler vi oss spesielt ansvarlige for å beskytte de eldre søstrene. De minner oss også om vårt viktigste apostolat – bønn. Når vi ikke lenger kan være virksomme i pleie, kan vi be og alltid gå i forbønn for de syke, hos Herren Gud. Vi ber om nødvendige nådegaver for de trengende, lidende, smittede, de som er i karantene, for de døende, for helsevesenet og for oss selv. Med bønn uttrykker vi vår solidaritet, medfølelse, støtte og hjelp.

I tillegg til lidelsen som COVID-19-viruset bringer, noe som  er ufattelig smertefullt, utløses det mange positive handlinger, som i seg selv bærer frem mange gode ressurser. Det er så mange vakre initiativer, som gir hjelp og trøst, at det blir viktig å legge merke til små handlinger, midt i den overveldende triste informasjonen. Derfor strever vi for at de eldre, som bor i våre hjem, får en atmosfære av fred gjennom det, at vi vitner om tillit til Gud.

Til slutt er det nå viktig at vi, åndelig, nærmer oss hverandre i fellesskapene. Nå, mens vi nøye overholder medisinske instruksjoner ang fysisk nærhet, ser vi at desto mer kan vi åpne oss for dypere omsorg for medsøsteren.

Når vi går inn i den hellige tid, der vi vil erfare vår Herre Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse, ber vi om at denne krevende tiden vil gi spirer til omvendelse for hver enkelt av oss. Måtte våre handlinger, både de konkrete tjenestene, og de tilsynelatende, små hjelpsomme handlinger, kan være bevis på vår levende tro.

Se bilder

Dele:
Gå til toppen
Translate »