St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Melding fra generalpriorinne M. Samuela Werbińska

19.05.2020

Melding
fra generalpriorinne M. Samuela Werbińska, i forbindelse med at bispedømmets undersøkelser angående Guds tjenerinne, søster M. Włodzimira Wojtczaks liv, (1909-1943) hennes dyders mot og hellighets berømmelse er avsluttet.

Kjære søstre, kongregasjonens ungdommer
og medlemmer av Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth

Den forberedende arbeidet, knyttet til ferdigstillelsen av saligkåringsprosessen for vår søster M. Włodzimira, har kommet til sin slutt. Derfor kunngjør jeg med glede, at 24. mai i år, kl. 12.15, i Kristi Legemes kirke i Poznań, blir saligkåringsprosessen for Guds tjenerinne søster M. Włodzimira Wojtczaks liv, hennes heroiske dyder og hellighets berømmelse avsluttet. Det var i denne kirken, at søster M. Włodzimira tjenestegjorde i flere år, og herfra sørget hun hengivent og offervillig for de fattigste barna i området.

Etter den siste sesjonen, som avslutter bispedømmeetterforskningen, blir den hl. Messe feiret av erkebiskop Stanisław Gądecki, metropolitt av Poznań.

Vi innser, at mange søstre, venner og velgjørere ønsker å delta i feiringen av prosessens avslutning, men den vanskelige tiden vi opplever i forbindelse med pandemien, tillater oss ikke å gjøre det. På grunn av stengte grenser, kan ikke generalledelsen delta i seremonien heller. Jeg innbyr derfor dere, kjære søstre, ordenens ungdommer, medlemmer av Apostolat Fellesskapet St. Elisabeth og kongregasjonens velgjørere til å forene dere med oss. Dere kan delta åndelig i avslutningsøkten, og følge den hl. Messen, 24. mai, kl 12.15 via Internett: www.domjozefa.tv.

Her under vil jeg også oppriktig takke erkebiskop Stanisław Gądecki – metropolitt av Poznań, for hans interesse og all hjelp han har ytt oss, knyttet til prosessen, som begynte 24. september 2017. Jeg takker også pater dr. Rafał Pajszczyk – erkebiskopens delegat, for all hans innsats, strev og utført arbeid. Samtidig takker jeg alle medlemmene av bispedømmets tribunal og historiekommisjon.

Jeg vil gjerne takke våre søstre, som var direkte involvert i arbeidet, med den kanoniske etterforskningen, spesielt sakens ansvarlige – søster M. Anna Jakubowska og søster M. Karola Piotrowiak (notar). De har arbeidet med stor hengivelse og forpliktelse for å samle og organisere dokumentasjonen på Guds tjenerinne søster M. Włodzimiras liv, aktivitet og hellighets berømmelse. Jeg er takknemlig for at provinspriorinne søster M. Kamila Paszkowiak, sammen med provinsledelsen, har overvåket alt prosedyrearbeidet, og for at de har forberedt seremonien ved avslutning av bispedømmeetterforskningen.

En kopi med prosessuelle filer (originalen er lagret i den biskoppelige kuries arkiv) vil bli sendt til Kongregasjonen for Helligkåringer, i Roma. Etter filenes åpning og godkjenning av dekretet, som bekrefter bispedømmeundersøkelsens gyldighet, vil videre arbeid begynne på det romerske nivået. Til dette arbeidet ble, som sakens ansvarlige, utnevnt – generalrådssøster M. Paula Zaborowska. Under ledelse av Kongregasjonens utnevnte relator, vil hun utvikle Positio, det vil si en samlet framstilling av Guds tjenerinnes liv og aktivitet, for å demonstrere hennes hellighets berømmelse og dyders heroisme. Vi må også huske, at for saligkåring av troens bekjennere, i tillegg til dekret om dydenes heroisme, er et mirakel nødvendig. Så jeg ber dere, kjære søstre og søster M. Włodzimiras tilhengere, om å be videre intensivt om mirakelets nåde på hennes forbønn.

I år (sannsynlig i høst) blir søster M. Włodzimira Wojtczaks legeme flyttet fra kirkegården i Ostrów Wielkopolski, og restene av hennes bein blir plassert i en ny sarkofag i Kristi Legemes kirke i Poznań.

Søster M. Włodzimira er et eksempel for oss, på å nå hellighet i hverdagen, og viser oss, at gjennom en vanlig, daglig tjeneste, kan vi nærme oss Gud. Hun lærer oss, at hellighet ikke er ekstraordinær. Helligheten er et kall til kristent liv, som en levende bok, skrevet med konkrete gjerninger. Hennes korte liv vitner om en ubøyelig tro og fullstendig tillit til Gud. På grunn av den smittsomme sykdommen, (tuberkulose) bodde hun tilbaketrukket, i et egnet hus for eldre, hvor hun stille utholdt sin uhelbredelige sykdommens smerter, som Kristi lidelser.

Jeg takker alle for bønnene og ofrene dere har gjennomført, for en vellykket saligkåringsprosess for Guds tjenerinne søster M. Włodzimira og hennes snarlig saligkåring. Måtte hennes forbønn hos Gud følge oss, og hennes forbilde for dydenes heroiske praktisering trekke oss til Kristi radikale etterfølgelse.

Jeg sender mine inderlige hilsener fra Polen, til alle dere kjære søstre, og jeg husker på dere i bønn, i denne, for oss alle, vanskelige pandemitiden.

sr. M. Samuela Werbińska
generalpriorinne

 

  

BØNN OM NÅDE SOM TRENGS

(til privat bønn)

Allmektige Gud, Du har kalt søster M. Włodzimira til å tjene Deg, og alle i det elisabethanske fellesskapet, med sitt arbeid, sin bønn og lidelse. Gjør på hennes forbønn, at vi med glede oppfyller kallets daglige plikter, og gi oss den nåde vi med tro ber om …..

Måtte hennes eksempel oppmuntre oss til trofast å følge den vei, Du har vist oss,

og oppmuntre mange unge, til å tjene Deg og Kirken fullt og helt.

Ved Kristus, vår Herre. Amen.

 

*****

 

Vi ber om å rapportere informasjon om de mottatte nådegavene til denne adresse:
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety 61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1/4

tlf. 61 853 50 60

postulator@wp.pl

  www.elzbietankipoznan.pl

Dele:
Gå til toppen
Translate »