St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Helliggjørende virke

01.10.2020

„Er ikke dette tømmermannens sønn?“ (Matt 13, 55)

Hellig Josef

Hl. Josef arbeidet som snekker. Hver jobb tar tid, og krever oppmerksomhet og engasjement. Arbeidet er en gave vi lever og utvikler oss gjennom. Hl. Johannes Paul II skrev om arbeidet: „Arbeidet er et gode for mennesket – for mennesket som menneske – fordi det gjennom arbeidet ikke bare forandrer naturen og tilpasser den sine behov, men også fordi det virkeliggjør seg selv som menneske, ja, i en viss forstand “blir mer menneske”” (Laborem Exercens).

Pave Frans forteller oss at for kristne, har arbeidet følgende dimensjon: det er oppdraget: „Din identifikasjon med Kristus og Hans vilje involverer en forpliktelse til å bygge med Ham dette kjærlighetens, rettferdighetens og den universelle freds Rike” og „dets helliggjørende virke: „Du kan ikke vokse i hellighet uten å gi det beste av deg selv med kropp og sjel til denne oppgaven” (Gaudete 25).

„Vi trenger hellighetens ånd, som gjennomtrenger både vår ensomhet og vår tjeneste, vårt innerste og vårt evangeliske engasjement. Slik kan hvert øyeblikk bli et utrykk av ofret kjærlighet i Herrens øyne og hvert minutt av vårt liv kan bli et skritt på veien til å vokse i helligheten” (Gaudete 31).

„Hl. Josef er modellen for de ydmyke, som kristendommen løfter opp til større mål i livet; han er bevisst på at det ikke behøves ”storverk„, men vanlige, enkle og menneskelige dyder behøves — i hvert fall om de er sanne og autentiske”
(hl. Paul VI).

Hva er min holdning til det pålagte arbeidet?

Hellige Josef, hjelp meg å utføre mine plikter med glede, og slik modnes i helligheten til Guds ære!

Se presentasjon

Årets tema 2020
Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Dele:
Gå til toppen
Translate »