St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Jubileum for 140 års tilstedeværelse og tjeneste i Norge

13.11.2020
  1. Oktober 2020 hadde vi Elisabethsøstre jubileum for 140 års tilstedeværelse og tjeneste i Norge.

Jubileet har vært en åndelig reise gjennom året der det gjennom messeintensjon og bønner utarbeidet av søstrene i vår provins, ble bedt i fellesskap hver 13. ni måneder i forkant (en novene). Selve hovedfeiringen av denne milepælen fant likevel sted i provinshuset i Oslo 15. oktober, og begynte med den hellige messe kl. 16.00 i St. Elisabethskapell med bp. Bernt Eidsvig Can.Reg. Som hovedcelebrant. Ved feiringen koncelebrerte prester som samarbeider med vårt ordensfelleskap i Oslo: P. Arne Fjeld OP (søsterens skriftefar i provinshuset), p. Marinko Pervan (kapellan ved provinshuset i Oslo), p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc (sogneprest i st. Olav domkirke, venn og velgjører av vårt ordensfellesskap), p. Piotr Pisarek OMI (sogneprest i Askim, foreleser og venn av søstrene) og p. Johannes Quoc Bjørn Tao Nguyen (biskopens kapellan).
Blant de inviterte gjestene, bortsett fra søstrene som representerte alle våre filialer i Norge, var det også representanter fra andre ordenshus, et medlem av St. Elisabeths apostoliske fellesskap, legfolk, venner og velgjørere av Elisabethsøstrene i Den norske provins. I sin preken under jubileumsfeiringen refererte biskopen til sine egne første minner om elisabethsøstrene, og om deres bidrag ikke bare til å bygge opp katolske menigheter i Norge, men også utviklingen av samfunn og helsetjenester i disse områdene. Han takket for søstrenes tjenester, og understreket Kongregasjonens visjon åpen ovenfor Verdenskirken og den flerkulturelle kirken i Norge med håpets blikk.

På slutten av den høytidelige liturgien holdt provinspriorinne søster M. Katarina Hodyr en takketale til alle gjester og søstre. Hun fastslo at på tross av begrensninger av åpenbare grunner (i denne pandemi tid med sine restriksjoner) som har begrenset antall gjester til seremonien, føler vi oss åndelig forenet med alle som har støttet og stadig støtter Elisabethsøstrene i Den norske provins på så mange måter. Provinspriorinnen uttrykte sin takknemlighet ovenfor de mange generasjoner søstre som har banet veien for oss, hvis takket være deres vitnesbyrd om oppofrende, hengivent og ofte usynlig arbeid har søstrene fortsatt en plass i kirken og i det norske samfunnet.

Som avslutning på den vakre eukaristifeiringen ble det istemt et høytidelig Te Deum, og deretter fortsatte begivenheten med jubileummiddag og underholdning. Et par gjester grep også anledningen til å holde en tale for å mimre om vennskap mellom ordenshusene. Søster Anne-Lise Strøm fra det kontemplative dominikanerinneklosteret på Lunden delte minner fra felles initiativ med salmesamlinger, liturgi og de første opplevelser av tidebønner på norsk, og uttrykte håp for samarbeidet i fremtiden. Feiringen ble avsluttet med en velsignelse som ble gitt til alle gjester og søstre av p. Carlo Le Hong Phuc.

Gud være lovet for søstrenes 140 år tilstedeværelse i Norge, for all åndelig erfaring og karisma vi har arvet fra tidligere generasjonene Elisabethsøstre, hvis søstre vi takker Gud for med takknemlige hjerter. Måtte Herren velsigne oss likedan i årene som kommer, slik at vi fører denne åndelige skatt videre til neste generasjon etter Guds vilje og ydmykt klare å lese tidens tegn og dagens behov og svare på den med vitnesbyrd om Guds kjærlighet.

Se bilder fra 140 – årsfeiringen i Oslo

Dele:
Gå til toppen
Translate »