St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Kirkens vernehelgen

01.12.2020

„Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?“
(1 Kor, 3,16).

Hellig Josef

I den apostoliske exhortasjon „Redemptoris custossiterer hl. Johannes Paul II ordene til pave Leo XIII: „Særlig grunn til hvorfor hl. Josef må betraktes som Kirkens særskilte beskytter, og at Kirken i sin tur forventer så overflødig stort av hans omsorg og beskyttelse, stammer hovedsakelig fra at han var Marias mann og Jesu fosterfar … Josef var under sin tid den Hellige Families lovlige og naturlige beskytter, dens hode og forsvarer … Det er dermed passende og Josefs stilling verdig, at han, på samme måte som han en gang samvittighetsfullt våket over Familien fra Nasaret, med sitt himmelske vern nu beskytter og forsvarer Kristi Kirke” (RC 28).

Hl. Johannes Paul II fortsetter: „Når vi da anbefaler oss til hans beskyttelse, som Gud har mottatt fra forvaring av „sine største og mest dyrebare skatter”, lar vi oss samtidig bli lært av ham hvordan vi skal kunne være disse „frelsende økonomis” tjenere. Måtte hl. Josef bli for oss alle en spesiell lærer i tjenesten for Kristi frelsende misjon, en misjon som er alles ansvar i Kirken: menns og hustruers, foreldres, alle som lever av sine henders arbeid eller alt annet arbeid, deres, som er kalt til det kontemplative livet og deres, som er kalt til apostolatet” (RC 32).

Hva er min kjærlighet til Kirken, som er fellesskapet av troende?

Hellige Josef, måtte din enkle, men store tro, være et eksempel for oss, så vi lærer å ofre oss selv, hver dag på nytt, til Kristus uten forbehold.
Du, som er en mektig talsmann i alle saker i Guds Kirke, gjør, at vi kan vokse i Herrens nåde og vitne med våre liv og bidra til
veksten i Guds Rike!

Se presentasjon

Årets tema 2020
Tekst: Sr. M. Rafaela Fischbach

Dele:
Gå til toppen
Translate »