St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Årets tema 2021 i januar – kall

01.01.2021

„Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til”. (2 Kor 5,17)

I år er det Guds Tjenerinner, våre Martyrsøstre, som er med oss i den permanente formasjon:

Martyrsøstrene styrket av tro, eksempel på troskap til de evangeliske råd.

I boken: „Wierne Miłości do końca”, leser vi:

„Våre kandidater til alteret er et tegn på motstand mot den sivilisasjon, som mangler kjærlighet. De er som de bibelske “modige kvinner”, fast forankret i Gud, og dermed oppfyller de kvinnens kristne rolle i verden. I Kirken bærer de håpet om det godes og kjærlighetens seier, som er oppfylt for Guds Rike” (s. 52).

For dagens verden, som stadig viser til kvinners verdighet og rettigheter, men ofte, likevel misforstår disse, er ordene en veiviser. Våre martyrsøstres liv og død viser deres fullkomne liv og deres død, med verdighet.

Hl. Johannes Paul II skriver i sin Encyklika: „Mulieris dignitatem”: „Også i vår tid berikes Kirken stadig av de mange kvinner som følger kallet til hellighet. De hellige kvinnene inkarnerer de feminine idealer; de er også forbilder for alle kristne, og eksempler på ”Kristi etterfølgelse”, som viser oss hvordan bruden må besvare Brudgommens kjærlighet med sin egen kjærlighet”.

„Når du gir et løfte til Herren din Gud, skal du ikke være sen med å innfri det”. (5 Mos 23,22)

Se presentasjon for januar

Dele:
Gå til toppen
Translate »