St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon Den norske provins

Rosenkrans til Den Hellige Familie

19.03.2021

I vårt klosterfellesskap har vi blitt enige om å markere dette med særlig bønn for familier. Vi ber for at hvert hjem holdes sammen, bygges på et solid fundament med varige verdier, og lar seg forme av Jesus til en huskirke som er mer aktuelt enn noen gang før i Kirkens historie. Vi vil ha messeintensjoner for familier i et av vår provins klostre hver 19. dag i måneden fra og med april 2021, og for familier i en særdeles kritisk livssituasjon ber vi også Rosenkrans til Den Hellige Familie. Denne bønnekransen anbefaler vi også til deres praktiske og åndelige anvendelse da den kan bes på et helt vanlig rosenkranskjede, og virker særlig forenende når den bes felles i familiens fellesskap.

Velsignet familieår!

Her kan du laste ned: Rosenkrans til Den Hellige Familie

Dele:
Gå til toppen
Translate »